(1)PTCM 30-31 và (2) đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
(1)PTCM 30-31 và (2) đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh by Mind Map: (1)PTCM 30-31 và (2) đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh

1. PTCM 30-31

1.1. Tình hình VN 29-33

1.1.1. KT: 1930 suy thoái ,nhất là nông nghiệp

1.1.2. Xh

1.1.2.1. đời sống nd cực khổ

1.1.2.2. mâu thuẫn gay gắt: 2 mâu thuẫn : dt,gc

1.1.3. Chính trị : chính sách khủng bố=>tăng mâu thuẫn, bất ổn

1.2. ĐKLS

1.2.1. Tác động tích cực của PTCMTG: PTDT ở các nước tb +chiến thắng của TQ,LX

1.2.2. ĐK sâu xa, trực tiếp:mâu thuẫn xh gay gắt

1.2.3. Đk quyết định bước pt tự giác + quy mô lớn : ĐCSVN ra đời kịp thời lãnh đạo

1.3. Diễn biến

1.3.1. 2-4/1930:Cả nước, nhưng nhất là cn,nd đấu tranh đòi cải thiện đời sống và chính trị

1.3.2. 5/1930:là bước ngoặt khi cn biểu tình kỉ niệm ngày quốc tế lao động

1.3.3. 9/1930: pt dâng cao,nhất là Nghệ An,Hà Tĩnh

1.3.4. Giữa 1931:Lắng xuống khi P thực hiện 2 mặt vừa xoa dịu vừa khủng bố

1.4. Đặc điểm

1.4.1. Do Đảng lãnh đạo

1.4.2. Quy mô : cả nước nhưng trọng tâm là nông thôn

1.4.3. Lực lượng: đông , nòng cốt cn,nd, ngoài ra còn có các tầng lớp khác

1.4.4. HT: phong phú,bãi công, bãi khóa => quyết liệt

1.4.5. Mang tính cách mạng triết để

1.5. YNLS

1.5.1. chứng tỏ

1.5.1.1. Đường lối đúng đắn của Đảng

1.5.1.2. quyền lãnh đạo gccn

1.5.2. Liên minh công nông được hình thành

1.5.3. DCSDD được QTCS đánh giá cao,công nhận là 1 bp trực thuộc QTCS

1.5.4. Để lại nhiều bài học kinh nghiệp quý báu

2. Xô Viết Nghệ Tĩnh

2.1. Thành lập

2.1.1. Nghệ an : ra đời 9-1930

2.1.2. Hà Tĩnh : ra đời cuối 1930 đầu 1931

2.2. Hoạt động

2.2.1. Chính trị: Quần chúng đc tự do tham gia...Đội tự vệ đỏ, tòa án nhd thành lập

2.2.2. KT: chia ruộng cho dân nghèo, bãi bỏ thứ thuế vô lí, tu sửa cầu cống ....

2.2.3. Vh-Xh: mở lớp dạy chữ quốc ngữ, xóa bỏ tệ nạn xh. Trật tự an ninh giữ vững, tinh thần đoàn kết xd

2.3. => Tồn tại chỉ 4 năm nhưng thể hiện tính ưu việt, là đỉnh cao PTCM 30-31