2013 våren temajobbing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2013 våren temajobbing by Mind Map: 2013 våren temajobbing

1. Apg

1.1. Tema 1 - ventetid

1.1.1. Apg 1

1.1.2. Disiplene som måtte vente på DHÅ

1.1.3. Visjon og virkelighet

1.2. Tema 2 DHÅ

1.2.1. Kjekt å ha - eller livsnødvendig

1.3. Tema 3 - de delte alt

1.3.1. Apg 2,42-47

1.4. Tema 4 - Helbredelser

1.4.1. Apg 3

1.5. Tema 5 - vekst

1.5.1. Apg 5,17-42

1.6. Tema 6 - Motgang

1.6.1. Apg 8,1-4

1.7. Tema 7 - Frelse

1.7.1. Apg 15

1.8. Tema 8 - Konflikt

1.8.1. Apg 15, 36-41

1.9. New node

2. Tema/tekstrekke

2.1. Tro på hjemmebane

2.1.1. Tema - hva og hvordan ha tro på hjemmebane

2.1.2. Foreldrerollen

2.2. Ekteskap

2.2.1. Hva er ekteskapet?

2.2.2. New node

2.3. Påske/Pinse

2.3.1. Palmesøndag

2.3.2. Pinsedag

3. Guds fokus

3.1. På meg

3.2. På mine omgivelser

3.3. På Menigheten

4. Lukas

4.1. Tema 1

4.1.1. Kan vi høre Gud?

4.1.1.1. Å lytte til Gud

4.1.1.2. Teknikker for å lytte

4.1.1.3. Persongalleriet

4.1.1.3.1. Tefilus

4.1.1.3.2. Sakarja

4.1.1.3.3. Maria

4.1.1.3.4. Elisabeth

4.1.2. Luk 1, 26-38

4.1.2.1. Bruke litt tekst fra alle 4 personer

4.1.2.2. Sakarjas lovsang

4.1.3. Kristine

4.2. Tema 2

4.2.1. Våger vi å stole på Gud?

4.2.1.1. Vente

4.2.1.2. Handle

4.2.2. Luk 2,25-38

4.2.3. Gøran

4.3. Tema 3

4.3.1. Dåp

4.3.1.1. Dåpssyn

4.3.1.2. Den Hellige Ånd

4.3.2. Lukas 3,21-22

4.3.3. Vidar

4.4. Tema 4

4.4.1. Hva tenker Jesus om de fattige

4.4.1.1. Diakoni

4.4.1.2. Innvandring

4.4.1.3. hvordan har de fattige det i våre sammenhenger

4.4.2. Luk 4, 14-21

4.4.3. Morgan

4.5. Tema 5

4.5.1. Palmesøndag

4.5.1.1. Tone

4.5.2. Bittersøt

4.5.3. Luk 19,28-40

4.6. Tema 6

4.6.1. Emmausvandringen

4.6.1.1. Gøran

4.6.2. Lukas 24

4.7. Tema 7

4.7.1. En dag kan bety en forskjell

4.7.1.1. Gud kaller i hverdagen

4.7.1.2. Våge å handle

4.7.1.3. Morgan

4.7.2. Luk 5,1-11

4.8. Tema 8

4.8.1. Jo mindre du gjør, dess mer får du gjort

4.8.1.1. Være før en gjør

4.8.1.2. Utfordre til bønn

4.8.1.3. Kristine

4.8.2. Luk 6,6-13

4.9. Tema 9

4.9.1. Lukas 9

4.9.1.1. Oddbjørn

4.10. Tema 10

4.10.1. Helbreder Gud i dag?

4.10.1.1. Forbønnsgudstjeneste

4.10.1.2. Våge å be frimodig

4.10.1.3. Vidar

4.10.2. Luk 7,1-17

4.11. Tema 11

4.11.1. Positiv betydning

4.11.1.1. Å være lys i 2013

4.11.1.2. Morgan

4.11.2. Luk 8,16-18

4.12. Tema 12

4.12.1. Utsendelsen

4.12.1.1. Gøran

4.12.2. Lukas 10

4.13. Innledningsstoff

4.13.1. Innledning om Lukas

4.13.2. Vidar

5. Datoer

5.1. 6/1

5.1.1. Visjon

5.2. 13/1

5.2.1. Show it

5.3. 20/1

5.3.1. Givertjeneste

5.4. 3/2

5.4.1. Tema 1

5.5. 24/3

5.5.1. Show it

5.6. 3/3

5.6.1. Tema 2

5.7. 17/3

5.7.1. Tema 3

5.8. 24/3

5.8.1. Tema 4

5.8.2. Palmesøndag

5.9. 1/4

5.9.1. Fellesgudstjeneste 2 påskedag

5.10. 14/4

5.10.1. Tema 5

5.11. 21/4

5.11.1. Show it

5.12. 28/4

5.12.1. Tema 6

5.13. 11/5

5.13.1. Konfirmasjonsgudstjeneste

5.14. 19/5

5.14.1. Tema 7

5.15. 25/5

5.15.1. Godhet Ganddal

5.16. 2/6

5.16.1. Tema 8

5.16.2. Gudstjeneste weekend

5.17. 16/6

5.17.1. Tema 9