Quang học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quang học by Mind Map: Quang học

1. Nhận biết ánh sáng

1.1. Nguồn sáng

1.2. Vật sáng

2. Sự truyền ánh sáng

2.1. Tia sáng

2.2. Chùm sáng

2.2.1. Chùm sáng song song

2.2.2. Chùm sáng phân kì

2.2.3. Chùm sáng hội tụ

3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

3.1. Bóng tối-bóng nửa tối

3.2. Nhật thực-nguyệt thực

4. Định luật phản xạ ánh sáng

4.1. Gương phẳng

4.2. Định luật phản xạ ánh sáng

5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

5.1. Tính chất

5.2. Giải thích sự tạo thành ảnh của gương phẳng

6. Gương cầu lồi

6.1. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

6.2. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi

7. Gương cầu lõm

7.1. Ảnh tạo bởi gương cầu lõm

7.2. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm