Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CIÈNCIA by Mind Map: CIÈNCIA

1. Característiques

1.1. El coneixemet científic es fàctic

1.2. Va més enllà dels fets

1.3. Analític i especialitzat

1.4. Clar i precís

1.5. Comunicable

1.6. Comprovable

1.7. Metòdic

1.8. Sistemàtic

1.9. Legal

1.10. Predictiu

1.11. Obert

1.12. Útil

2. Classificació

2.1. Formals o deductives

2.1.1. Lògica

2.1.2. Matemàtica

2.2. Fàctiques o empíriques

2.2.1. Naturals

2.2.2. Socials o humanes

3. Mètode

3.1. Deductiu,inductiu i hipotetidodecductiu

3.2. Hipòtesis

3.3. Tipus d'investigacions

3.4. Variables

3.5. Comunicació

3.6. Divulgació

4. Desenvolupament

4.1. Història

4.2. Canvi de paradigma

5. Ciència i pseudociència

5.1. Problema de demarcació

5.2. Carl Sagan

5.2.1. El mundo y sus demonios

5.2.2. Hay un dragón en mi garaje

5.3. Las pseudocièncias

6. Dones i ciència

6.1. Efecte Matilda

6.2. Les 10 dones més influents de la ciència

6.3. Dones amb la ciència