Хімічна рівновага

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Хімічна рівновага by Mind Map: Хімічна рівновага

1. Реакції можуть бути оборотними і необоротними

1.1. оборотними є реакції, які за певних умов відбуваються як у прямому, так і у зворотному напрямку

1.2. Необоротними є реакції, які за певних умов відбуваються переважно тільки в одному напрямку

2. Для оборотної реакції у стані рівноваги: А⇄В

2.1. Додавання А→прискорює пряму реакцію→рівновага зміщується в бік В

2.2. Видалення А→гальмує пряму реакцію→рівновага зміщуеться в бік А

2.3. Дадавання В→прискорюєзворотну реакцію→рівновага зміщується в бік А

2.4. Видалення В→гальмує зворотну реакцію→рівновага зміщується в бік В

3. Для оборотної реакції у стані рівноваги: А⇄2В

3.1. Пряма реакція → підвищує тиск у рівноважній системі

3.2. Зворотна реакція → знижує тиск у рівноважній системі

3.3. Підвищення тиску ззовні → зміщує рівновагу в бік зворотної реакції

3.4. Зниження тиску ззовні → зміщує рівновагу в бік прямої реакції

4. У разі додавання каталізатора до суміші, що перебуває в стані хімічної рівноваги, прискорюються як пряма, так і зворотна реакції, до того ж швидкості обох реакцій підвищуються однаково. Рівновага при цьому зберігається. Отже, каталізатор не зміщує рівновагу, а тільки прискорює її встановлення.

5. Вплив зміни температури середовищана стан хімічної рівноваги. Нагрівання рівноважної суміші зміщує рівновагу у бік ендотермічної реакції, а охолодження у бік екзотермічної.