Raznolikost živog svijeta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Raznolikost živog svijeta by Mind Map: Raznolikost živog svijeta

1. Domena bakterija

1.1. Autotrofne

1.1.1. Dušikove bakterije

1.1.2. Sumporne bakterije

1.2. Heterotrofne

1.2.1. Saprotrofske

1.2.1.1. Razgrađuju uginule organizme

1.2.2. Parazitske

1.2.2.1. Uzročnici raznih bolesti

1.2.2.1.1. -bakterijska palež na biljkama -bedrenica kod životinja -tuberkuloza kod čovijeka

2. Domena arheja

2.1. Jednostanični organizmi

2.1.1. Najstariji organizmi na Zemlji

2.1.1.1. Život u najekstremnijim uvjetima

2.1.1.1.1. -gejziri, vulkani, Mrtvo more (visoka koncentracija soli)

2.1.1.2. Važne u suživotu s drugim organizmima

2.1.1.2.1. -termiti -protisti

3. Domene eukariota

3.1. Protisti

3.1.1. Autotrofni

3.1.1.1. Jadranski bračić

3.1.1.1.1. Vodeno stanište

3.1.2. Heterotrofni

3.1.2.1. Papučica

3.1.2.1.1. Vodeno stanište

3.1.2.2. Srdoboljna ameba

3.1.2.2.1. Nametnik

3.2. Gljive

3.2.1. Način prehranne

3.2.1.1. Heterotrofni organizmi

3.2.1.2. Paraziti

3.2.1.2.1. Guba,kandida

3.3. Lišajevi

3.3.1. Zajednica organizama (simbioza)

3.3.1.1. Saprofiti

3.3.1.1.1. -štite alge i svojim hifama crpe vodu i minerane tvari iz podloge na kojoj žive

3.3.1.2. Gljive

3.3.1.2.1. Jestive

3.3.1.2.2. Otrovne

3.3.1.3. Zelene alge

3.3.1.3.1. -fotosintezom proizvode hranu koju upotrebljavaju i gljive za svoj život

3.4. Biljke

3.4.1. Mahovine

3.4.1.1. Najjednostavnije biljke

3.4.1.1.1. Stanište: vlažne stijene,kora drveća,tlo

3.4.1.1.2. Velika količina vode nužna za život

3.4.2. Papratnjače

3.4.2.1. Zeljaste biljke

3.4.2.1.1. U prošlosti Zemlje velike drvenaste biljke koje su činile šumu

3.4.3. Sjemenjace

3.4.3.1. Golosjemenjače

3.4.3.1.1. Cikas,crni bor,ginko,tisa...

3.4.3.2. Kritosjemenjače

3.4.3.2.1. Bagrem,banana,batat,pšenica...

3.5. Životinje

3.5.1. Beskralježnjaci

3.5.1.1. Spužve

3.5.1.2. Plošnjaci

3.5.1.2.1. Najjednostavnije životinje

3.5.1.2.2. Nametnici

3.5.1.3. Oblići

3.5.1.3.1. Nametnici

3.5.1.4. Žarnjaci

3.5.1.4.1. Pričvršene za podlogu (sjedilački organizmi)

3.5.1.5. Kolutićavci

3.5.1.5.1. Građa od niza kolutićavca

3.5.1.6. Člankonošci

3.5.1.6.1. Najbrojnija skupina beskralježnjaka

3.5.1.7. Bodljikaši

3.5.1.7.1. Polusjedilački organizmi

3.5.1.8. Mekušci

3.5.1.8.1. Meko tijelo

3.5.2. Kralježnjaci

3.5.2.1. Ribe

3.5.2.1.1. Koštunjače

3.5.2.1.2. Hrskavnjače

3.5.2.2. Vodozemci

3.5.2.2.1. Bezrepci

3.5.2.2.2. Repaši

3.5.2.2.3. Prilagođen život na kopnu, ali žive u vlašnim staništima

3.5.2.2.4. Beznošci

3.5.2.3. Gmazovi

3.5.2.3.1. Kopneni kralježnjaci

3.5.2.4. Ptice

3.5.2.4.1. Perije po cijelom tijelu

3.5.2.5. Sisavci

3.5.2.5.1. Tijelo pokriveno dlakama