Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IDAH by Mind Map: IDAH

1. MAKSUD IDAH

1.1. Perceraian merupakan jalan yang telah diberikan oleh syara’ apabila berlakunya kemudaratan, syiqaq (persengketaan yang berpanjangan) dan sebab-sebab lain yang diharuskan syara’.

2. JENIS IDAH

2.1. 1. Iddah masa mengandung 2. Iddah muthlaqah (masa perceraian) 3. Perempuan yang tidak ada haid

3. HIKMAH

3.1. Untuk mengetahui seorang perempuan itu bersih rahimnya sehingga tidak bercampur antara suaminya dan suami kedua. Memberikan tempoh bertenang kepada para suami mahupun isteri untuk menilai kesalahan masing-masing dan memperbetulkan keadaan untuk rujuk semula ketika dalam tempoh iddah isteri.

4. HUKUM

4.1. Wajid bagi wanita yang ditalak suaminya hendaklah menahan diri (menunggu).