''Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước!''

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
''Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước!'' by Mind Map: ''Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước!''

1. Lời kêu gọi của bác -->

1.1. Sáng ngày 20-12-1946,đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

1.1.1. Hỡi đồng bào toàn quốc!Chúng ta muốn hòa bình,chúng ta phải nhân nhượng.Nhưng chúng ta càng nhân nhượng,thực dân Pháp càng lấn tới,vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.

2. Hà Nội nêu cao tấm gương ''quyết tử cho tổ quốc quyết sinh''

2.1. Những chiến sĩ Vệ quốc quân và tự vệ của Thủ đô đã giàng giật với địch từng góc phố

2.1.1. Đồng bào đã khuân bàn,ghế,giường,tủ,hòm xiểng,cách cửa,...ra đường phố để làm chướng ngại vật cản bước quân địch

3. Ở Huế,rạng sáng ngày 20-12-1946

3.1. quân và nhân dân nhất tề vùng lên nổi súng vào các vị trí địch chiếm đóng ở phía Nam bờ sông Hương.

3.1.1. Sau gần 50 ngày đêm chiến đấu ác liệt,quân và dân Thừa Thiên-Huế đã tiêu diệt khoảng 200 tên địch,sau đó rút khỏi thàng phố để kháng chiến lâu dài

4. Ở Đà Nẵng,sáng 20-12-1946

4.1. Ta nố súng tấn công địch

5. Trung ương đoàn Vệ quốc quân Quảng Nam cùng nhân dân

5.1. Kiên cường chặn đánh định từ trung tâm đến ngoại ô thàng phố

5.1.1. Hàng vạn người dân ở các huyện lân cận đào công sự,xây dựng chiến hào nhiếu tầng bao quanh thàng phố,giam chân địch trong một thời gian dài