AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA MŁODZIEŻY ŚRODOWISK WIEJSKICH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA MŁODZIEŻY ŚRODOWISK WIEJSKICH by Mind Map: AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA MŁODZIEŻY ŚRODOWISK WIEJSKICH

1. Internet jako medium społeczeństwa informacyjnego

1.1. Rodzaje usług internetowych

1.2. Obszary wykorzystania Internetu

2. Specyfika współczesnego środowiska wiejskiego

2.1. Charakterystyka środowiska wiejskiego jako przestrzeni życia młodzieży

2.2. Typy aktywności ludności z obszarów wiejskich

2.3. Model życia wiejskiej młodzieży

3. Typowe formy aktywności młodzieży wiejskiej

3.1. Czas wolny

3.2. Znaczenie szkoły w życiu młodzieży

3.3. Zainteresowania młodych ludzi i formy urzeczywistniania tych zainteresowań

3.4. Internet jako środek zmieniający życie młodzieży na wsi

4. Metodologia badań własnych

4.1. Cel badań

4.2. Problemy i hipotezy badawcze

4.3. Metody, techniki i narzędzia badań

4.4. Charakterystyka środowiska badań