Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA MŁODZIEŻY ŚRODOWISK WIEJSKICH by Mind Map: AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA MŁODZIEŻY ŚRODOWISK WIEJSKICH
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA MŁODZIEŻY ŚRODOWISK WIEJSKICH

Internet jako medium społeczeństwa informacyjnego

Rodzaje usług internetowych

Obszary wykorzystania Internetu

Specyfika współczesnego środowiska wiejskiego

Charakterystyka środowiska wiejskiego jako przestrzeni życia młodzieży

Typy aktywności ludności z obszarów wiejskich

Model życia wiejskiej młodzieży

Typowe formy aktywności młodzieży wiejskiej

Czas wolny

Znaczenie szkoły w życiu młodzieży

Zainteresowania młodych ludzi i formy urzeczywistniania tych zainteresowań

Internet jako środek zmieniający życie młodzieży na wsi

Metodologia badań własnych

Cel badań

Problemy i hipotezy badawcze

Metody, techniki i narzędzia badań

Charakterystyka środowiska badań