Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Socialdemokratiet by Mind Map: Socialdemokratiet
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Socialdemokratiet

Ulemper ved partiet

Den forrige regering som var venstre konservativ, ville indføre en dagpengereform. Denne reform vil socialdemokratiet videre føre. Dette er en ulempe fordi, så kan de arbejdsløse ikke få nogen dagpenge. De kan jo ikke selv gøre for, at de ikke kan finde noget arbejde og, at de får afslag. En anden ulempe er, at socialdemokraterne vil gøre så, at folkeskoleelever skal gå mere i skole. De mener, man bliver klogere af det, men det er ikke rigtigt. Fordi man kan, sagtens lære det samme bare ved at være i skole til fx kl. 13 hvis man bare tager sig sammen. De mener, vi så skal være mere aktive. Men der er jo mange skoleelver, som alligevel har fritidsaktiviteter efter skolen. Så det giver det samme.

Partiets historie

Partiets historie: Socialdemokratiet blev stiftet i efteråret 1871 af Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff. Formålet for Socialdemokratiet var, at omkring 1871, var der mange mennesker, der flyttede fra landbruget og ind til byen for at arbejde. Socialdemokratiet skulle så sørge for at give disse arbejdere gode levevilkår og demokratiske rettigheder. I 1884 fik Socialdemokratiet sine 2 første folketingsmedlemmer Peter Holm og Christian Hørdum. I 1924 blev Socialdemokratiet det største parti i Folketinget med 36,6 procent af stemmerne, og partiet dannede for første gang regering med Thorvald Stauning som statsminister. Samme år udnævnte han verdens første kvindelige statsminister Nina Bang. Frem til år 2001 havde partiet magten. I dag her i år 2011 har partiet fået magten igen med Helle Thorning Schmidt som statsminister. Kanslerforliget blev indgået d. 30. januar 1933. Det foregik, da Thorvald Stauning stadig var statsminister. Nogle repræsentanter fra Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og nogle forhandlere fra Venstre mødtes i Kanslergade på Østerbro. Det, som Venstre opnåede ved kanslerforliget, var at få en sænkning af kronekursen med ca. 10%,, så 22,40 kr. var 1 britisk pund, og derved blev det lettere at sælge danske varer. Socialdemokratiet lægger meget vægt på: -Uddannelse. -Integration. Integration betyder, at man skal tilpasse sig i det samfund, man lever i. -Socialpolitik.

Nyt punkt

Kendte personer

Selvfølgelig er der formanden. Hende som det hele drejer sig om, Helle Thorning Schmidt. Hun er født d. 14 december 1966. Hun er ikke bare formand for partiet men også Danmarks statsminister. Hun har været statsminister siden d. 3 oktober 2011 og været formand for socialdemokraterne siden 2005. Hendes politiske karriere startede i 1999, hvor hun blev medlem af Europaparlamentet, hvor hun sad indtil 2004. Hun blev valgt som formand ved valget i 2005 med 4.591 personlige stemmer. Ved folketingsvalget i 2007 tabte hun kampen om statsministerposten til Anders Fogh Rasmussen. Ved folketingsvalget i 2011 vandt hendes "team" bestående af Socialdemokraterne, SF, Radikale venstre og Enhedslisten. Hun har siden 1996 været gift med den britiskfødte Stephen Kinnock. Henrik Sass Larsen er født d. 29 maj 1966 i Virum. han er socialdemokratisk folketingsmedlem og fra den 9. maj 2012 gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Han gik i folkeskolen på Mosedeskolen fra 1973 til 1984 og tog HF i Greve Gymnasium 1986. Siden har han studeret HA/forvaltning ved RUC. Han har arbejdet i kommunikationsbranchen. Da Mogens Lykketoft efter folketingsvalget 2005 besluttede at træde tilbage som partiformand, valgte Henrik Sass Larsen at støtte Helle Thorning Schmidt og da hun blev valgt som partiformand, indtog Henrik Sass Larsen en central rolle i partiets ledelse. Mette Frederiksen er født d. 19 november 1977 i Aalborg. Hun er politiker i socialdemokratiet. Hun blev d. 3 oktober 2011 beskæftigelsesminister i Helles regering. Hun blev student fra Aalborghus Gymnasium i 1996 og læste og bestod i administration og samfundsfag fra Aalborg Universitet i 2007.

Centrale begivenheder i partiets levetid

Systemskiftet fandt sted d. 24. juli 1901 og er betegnelsen for overgangen fra kongevalgte regeringer til regeringer baseret på Folketingets flertal. Denne såkaldte folketingsparlamentarisme betød, at det konservative parti Højre der havde været ved magten siden 1865, måtte overlade regeringsmagten til bondepartiet Venstre. Folkeafstemningen om Danmarks optagelse i EF var en dansk folkeafstemning, der blev afholdt 2. oktober 1972. 63,4 procent af vælgerne stemte ja til dansk medlemskab af EF, mens 36,6 procent stemte nej. Valgdeltagelsen var 90,1 procent. fodnotepolitik er et populært navn for dansk sikkerhedspolitik i 1980'erne. Navnet opstod i forbindelse med NATOs såkaldte dobbeltbeslutning i 1979 om placering af mellemdistanceraketter i Europa. Den socialdemokratiske regering under Anker Jørgensen havde forinden forsøgt at få beslutningen udsat. Og så er der selvfølgelig d. 3 oktober 2011, hvor Helle Thorning Schmidt blev statsminister, hun vandt med 49,7 % og 86 mandater.

Mærkesager

Socialdemokratiet priotererer sundhed som deres første emne på deres hjemmeside, de vil gerne sørge for, at man får behandling så hurtigt som muligt. der er meget diskusion om, hvor godt de har klaret opgaven. Her for et par uger siden så jeg et program, der handlede om, hvordan arbejdsvilkårerne på danske hospitaler er og ærligt talt var jeg lidt skuffet over, hvor travlt personalet havde og, at patienterne måtte ligge på gangene. De går også op i uddannelse, deres mål er, at 95% gemmenfører en ungdomsuddanelse og, at 60% gemmenfører en vidergående uddannelse og, at 25% gemmenfører en længere videregående uddannelse. Endnu en af deres mærkesager er klimaet, de har en bestemt plan, der kaldes 2020 planen, der går ud på, at drivhusgasser skal reduceres med 40%, i forhold til hvad det var i 1990. Noget af det de vil gøre for klimaet er, at de vil forsøge at skære ned på kul forbruget og istedet bruge energivenlige fremgangsmåder.

Holdning til folkeskolen

Da Socialdemokratiet lægger meget vægt på uddannelse, går de meget op i folkeskolen. Socialdemokratiet er ved fremsætte en forslag om en folkeskole reform, der går ud på, at folkeskolelever skal have flere timer i skolen. Eleverne skal især have flere timer i dansk og matematik. Fagene som matematik og dansk skal også have en kreativ vinkel, som f.eks. sløjd.

Økonomisk politik

Det er ikke nogen hemmelighed, at det ikke går helt fantastisk for Danmarks økonomi, og det er ikke det nemmeste at rette op på. Socialdemokratiet vil gerne opnå, at der i 2020 er bragt balance økonomien Det, at flere unge skal have en videregående uddannelse, skal også være med til at bringe balance i den danske økonomi ved, at der bliver tjent penge til landet, hvis de kan lave et stort firma også, hvis det så lykkedes dem at lave et stort firma, skal de også betale en del i skat. Noget af det de ønsker i fremtiden er, at der skal være flere jobs. Der skal helst være omkring 20.000 nye i job i 2020, som vil forbedre økonomien med cirka 4 milliarder kr om året.

Holdning til EU

Socialdemokratiet har en meget positiv holdning til EU. Socialdemokraterne mener, at EU er med til at fremme fred, demokrati og menneskerettigheder. Desuden har socialdemokraternes vælgere/nogle folketingsmedlemmer en meget kritisk holdning til EU. I 1972 da danskerne stemte ja for medlemskab af det daværende EF, anbefalede den socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag sine vælgere at stemme ja. Men modstanderfløjen frygtede, at de store lande ville bestemme alt for meget f.eks. arbejdspolitikken. Vælgerne/nogle folketingsmedlemmer ville altså ikke have, at EF (som hedder EU i dag) skulle bestemme meget. .

Facts om partiet

Partiet blev stiftet i efteråret 1871 af tre personer, Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff. Der er 44.764 medlemmer (målt i 2012) Deres hovedkontor ligger på Danasvej 7 i Frederiksberg. De har 44 ud af 179 pladser i folketinget. 4 ud af 13 pladser i Europarlamentet tilhører socialdemokratiet. Ud over det har de 801 pladser ud af 2468 pladser i byrådet. Sidst af alt har de 68 ud af 205 pladser i regionsrådet. Deres partiformand er Helle Thorning Schmidt.