Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Krimi by Mind Map: Krimi

1. Historien

1.1. Viggo kommer på besøg

1.2. CC finder på historie

1.3. Nyt punkt

1.4. Kriminovelle udleveres/ vi når ikke at komme igang - vi snakker om ferien.

1.5. Har nogen set noget/ evt. på skolen

2. Bibliotket

2.1. Indbrud ved vinduet jord rundt om

2.2. Crimescene

2.3. SM medtager handsker

2.4. Læg et gammelt tæppe HHP

2.5. BIB indrettes søndag

2.6. Skrive på intra

3. Danskfagligt

3.1. Hørespil

3.2. Arbejde med legokasser

3.2.1. De skal visualisere historien

3.3. Skrive manuskripter