BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH by Mind Map: BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH

1. TÌM HIỂU CHUNG

1.1. TÁC PHẨM

1.1.1. Bài thơ được sáng tác năm 1969 ,in trong tập thư "VẦNG TRĂNG QUẦY LỬA "

1.2. ĐỌC BÀI

1.3. NHAN ĐỀ BÀI HỌC

1.3.1. Bài thơ thể hiện chất thơ của hiện thực khốc liệt của chiến tranh ,chất thơ của tuổi trẻ hiên ngang dũng cảm vượt lên tất cả

1.4. TÁC GIẢ

1.4.1. PHẠM TIẾN DUẬT

2. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

2.1. HÌNH ẢNH NGƯỜI CHIẾN SĨ LÁI XE TRƯỜNG SƠN

2.1.1. Tư thế của những người lính

2.1.2. Thái độ,tinh thần

2.1.3. Tình đồng chí và đồng đội

2.1.4. Ý chí chiến đấu

2.2. HÌNH ẢNH NHỮNG CHIẾC XE KHÔNG KÍNH

2.2.1. +Không có kính

2.2.2. +Không có mui

2.2.3. +Không có đèn

2.2.4. +Thùng xe có xước