Lưu ý khi thiết lập, vận hành kênh thông tin trực tiếp, gián tiếp phối hợp với gia đình trong tư ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lưu ý khi thiết lập, vận hành kênh thông tin trực tiếp, gián tiếp phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh by Mind Map: Lưu ý khi thiết lập, vận hành kênh thông tin trực tiếp, gián tiếp phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

1. Thiết lập, vận hành kênh thông tin trực tiếp phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

1.1. Phương thức

1.1.1. Họp cha mẹ học sinh

1.1.2. Gặp mặt, trao đổi riêng với cha mẹ học sinh

1.1.3. Toạ đàm với cha mẹ học sinh

1.2. Lưu ý

1.2.1. 1- Luôn giữ thái độ tích cực, bình tĩnh, lịch sự, tôn trọng

1.2.2. 2- Ghi nhớ những thông tin chính về gia đình hoặc hoàn cảnh của học sinh

1.2.3. 3- Chú ý những năng khiếu, thế mạnh của từng em

1.2.4. 4- Nói rõ kì vọng và thể hiện tinh thần thiện chí, hợp tác với cha mẹ học sinh

1.2.5. 5- Duy trì liên lạc với cha mẹ học sinh

1.2.6. 6 - Tìm người kết nối hiệu quả nếu giữa giáo viên và cha mẹ học sinh có những rào cản nhất định

1.2.7. 7- Lắng nghe cha mẹ học sinh, khuyến khích họ nói rõ những quan điểm, kì vọng đối với giáo viên và con cái họ

1.2.8. 8- Động viên cha mẹ học sinh tham gia một số hoạt động của lớp

1.2.9. 9- Chia sẻ với cha mẹ những phương pháp

2. Thiết lập, vận hành kênh thông tin gián tiếp phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

2.1. Sổ liên lạc điện tử

2.2. Thông tin bảng

2.3. Nội san điện tử (Tạp chí điện tử)

2.4. Thư gửi cha mẹ học sinh

2.5. Mạng xã hội