Simon Wyseur

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Simon Wyseur by Mind Map: Simon Wyseur

1. Sterktes

1.1. flexibel

1.2. sociaal

1.3. stressbestendig

1.4. doorzetter

1.5. plichtsbewust

2. Zwaktes

2.1. talen

2.2. voorbereiding

2.3. concentratie

2.4. uitstelgedrag

2.5. te vlug tevreden

3. Demotiveren

3.1. slechte resultaten

3.2. grote hoeveelheden

3.3. slechte commentaar

4. Motiveren

4.1. positieve commentaar

4.2. familie

4.3. veel geld verdienen

5. actie

5.1. Verder denken

5.2. einddoel opstellen

5.3. deadline proberen te realiseren

5.4. zoveel mogelijk informatie verzamelen