Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

madamme cell by Mind Map: madamme cell
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

madamme cell

piano preparado+improvisación libre +intervencións sonoras+poesíafonética +opera+laboratorioinfantil+sensores+osciladores +electroacústica +deconstrucción+situacionismo+obxetossonoros +psicoacústica +electropunk+electrotrad+cacharrada +cool noisse floor  

PROXECTOS

ignicións

intervencións con situacións sonoras espontáneas que acontecen a diario nas cidades e que pasan normalmente desapercibidas ou “descartadas” a nivel musical.  

sotaques

Material sonoro xenerado a partires de grabacións de falas de xentes de diferentes lugares, que sometidas a diferentes procesos de filtrado, quedan desprovistas da “intelixibilidade” das palabras, explicitando a música (sotaque) inherente e oculta no proceso habitual da comunicación verbal.  

nice noisse floor

live electronic noisse dance sessions.  

music x 4 osc

Series de improvisacións libres que comezan sempre a partires dunha onda sinusoide pura, xenerada por un módulo de sintetizador. Os frequentes erros cometidos no desenrrolo das performances constitúen o alimento que fai de cada concerto un cúmulo de improbabilidades que provocan diferentes grados de excitación.  

auto(ff)control

deconstrucción “analóxica” con piano preparado  

laboratorio infantil experimentación sonora

espacio creativo autoxestionado polos propios nenos, traballando exclusivamente a partires do material sonoro xenerado, escoitado ou grabado polos propios alumnos.  

o fraccionamento do asombro

Composicións con obxetos sonoros obtidos a partires de improvisacións libres con instrumentos convencionais e non convencionais e paisaxes sonoras artificiais ou naturais.  

Opera Forte Fonetica

aparato mitolóxico do resonantismo, politeísmo incluínte baseado no sacrificio simbólico da palabra

COMUNIDADES

ALG-A

comunidade  de arte e acción libre

OMEGA

orquesta de música espontánea de Galicia

CV

BLOGS

ordenado mínimo

mdmme