NgocHuyKTS3 - Learn

Plato Copywriting

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NgocHuyKTS3 - Learn by Mind Map: NgocHuyKTS3 - Learn

1. Content

1.1. Plato CW17

1.1.1. Cấu trúc nội dung 10 buổi học

1.1.1.1. Tổng hợp thủ pháp & Quy luật Copywriting

1.1.1.2. Xây dựng kế hoạch content trên hành trình trải nghiệm

1.1.1.3. Lập kế hoạch chiến lược content (content planning)

1.1.2. Mindset

1.1.2.1. 1. Viết content hiệu quả

1.1.2.1.1. Quan điểm của tôi:

1.1.2.1.2. Yếu tố quyết định content hiệu quả

1.1.2.1.3. Tôi không viết những nội dung khi tự đối thoại bản thân không muốn đọc & không mang lại giá trị cho người đọc. **Brandson**

1.1.2.1.4. Làm thế nào để viết content hiệu quả?

1.1.2.1.5. Học content là

1.1.2.2. 2. Các loại bài viết content

1.1.2.2.1. 1. Viết đoạn QC ngắn

1.1.2.2.2. 2. Viết bài content PR mục đích quảng cáo (Advertorial)

1.1.2.2.3. 3. Viết bài content chia sẻ kiến thức chuyên môn (Editorial)

1.1.2.2.4. 4. Sử dụng & biên tập lại nội dung có sẵn (Content Curation)

1.1.3. Section 1 - Viết quảng cáo trực tiếp (copywriting)

1.1.3.1. Các quy luật viết quảng cáo

1.1.3.1.1. 1. Phong cách viết ngắn gọn, trực diện & mang tính khẳng định dứt khoát.

1.1.3.1.2. 2. Tối ưu hoá các con số, các thông tin và các chứng thực có lợi chứng minh năng lực của doanh nghiệp.

1.1.3.1.3. 3. Ngay từ tiêu đề (hoặc câu đầu tiên của đoạn viết) người đọc phải hiểu bạn đang bán cái gì.

1.1.3.1.4. 4. Sự liền mạch giữa các đoạn, các câu trong bài viết rất quan trọng để thuyết phục người mua. Đặt vấn đề nào cần giải quyết vấn đề đó. Liền mạch để người đọc đọc đến cuối bài viết.

1.1.3.1.5. 5. Tình huống thương hiệu: bám sát để giải quyết các vấn đề cụ thể của khách hàng.

1.1.3.2. AIDA trong quảng cáo

1.1.3.2.1. Headline - Tiêu đề

1.1.3.2.2. Headline & đoạn đầu tiên của bài viết quảng cáo cần viết về cái gì đề lôi cuốn sự chú ý?

1.1.3.2.3. CTA

1.1.3.3. 5 mục tiêu của bài viết QC

1.1.3.3.1. 1 GÂY CHÚ Ý

1.1.3.3.2. 2 TRÌNH BÀY LỢI ÍCH

1.1.3.3.3. 3 CHỨNG MINH LỢI ÍCH

1.1.3.3.4. 4 CHỨNG THỰC TRẢI NGHIỆM

1.1.3.3.5. 5 KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG

1.1.3.4. Viết QC để gây chú ý & bán hàng

1.1.3.4.1. 1 ĐỪNG BÁN MIẾNG THỊT RÁN...HÃY BÁN ÂM THANH XÈO XÈO HẤP DẪN.

1.1.3.4.2. 2 VAI TRÒ CỦA HEADLINE & CÂU ĐẦU TIÊN

1.1.3.4.3. 3 NHẪN MẠNH LỢI ÍCH MỘT CÁCH TRỰC DIỆN

1.1.3.4.4. 4 CHỨNG THỰC CỦA KHÁCH HÀNG & CÁ NHÂN CÓ ẢNH HƯỞNG

1.1.3.4.5. 5 KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG

1.1.3.5. Các loại bài viết quảng cáo

1.1.3.5.1. BÀI VIẾT QUẢNG CÁO CÓ HÌNH ẢNH ẨN DỤ

1.1.3.5.2. bài viết Master Copywriting

1.1.3.5.3. Bài viết quảng cáo sử dụng đòn bẩy tên thương hiệu khác

1.1.3.5.4. Đánh giá

1.1.3.6. Tổng kết

1.1.3.6.1. Bài viết QC cần phù hợp chứ ko phải chỉ hay

1.1.3.6.2. Viết quảng cáo & hồi đáp của khách hàng

1.1.3.6.3. Copywriting phải như chiếc váy phụ nữ, nó phải đủ dài để che cái cần che và phải đủ ngắn để tạo sự HẤP DẪN. Joseph Sugarman

1.1.3.6.4. Noise giữa bài viết QC & Hồi đáp của KH

1.1.3.6.5. BÍ QUYẾT TRONG NGHỆ THUẬT VIẾT CỦA DAVID OGILVY

1.1.4. Section 2 - Viết bài content vì mục tiêu quảng cáo (advertorial)

1.1.4.1. VD

1.1.4.1.1. Bài tập

1.1.4.2. Định nghĩa content

1.1.4.2.1. THÚ VỊ (CÂU CHUYỆN) HOẶC HỮU ÍCH (THÔNG TIN) GỌI LÀ CONTENT.

1.1.4.3. Đối với nhóm khách hàng mục tiêu chọn lọc, mọi chi tiết của bài viết content đều phải thể hiện sự thấu hiểu so sâu sắc hành vi, phong cách & mong muốn đền từng tiểu tiết của họ.

1.1.4.4. Cấu trúc

1.1.4.4.1. Cấu trúc 01 bài viết Advertorial & nội dung

1.1.4.5. 5i - 5 hiệu ứng bài Advertorial

1.1.4.5.1. Advertorial 5i Effective Criteria (coypywright by Ducson)

1.1.4.6. Đối tượng đọc

1.1.4.6.1. Nhóm khách hàng?

1.1.4.6.2. Định hướng viết bài Advertorial cho các nhóm khách hàng khác nhau

1.1.4.7. Content idea

1.1.4.7.1. Lựa chọn chủ đề bài viết quảng cáo & content cụ thể

1.1.4.7.2. Content idea Chọn chủ đề cho một chiến dịch truyền thông

1.1.4.8. Brief form

1.1.4.8.1. Các nội dung của một BRIEF FORM cho viết bài Advertorial

1.1.4.9. Advertorial notes

1.1.4.9.1. 1. Thường bắt đầu bằng việc kể

1.1.4.9.2. 2, Cần coi trọng tính Tự nhiên và Trung thực khi dẫn chuyện. Tính tự nhiên sẽ quyết định việc đưa brand vào thành công hay không.

1.1.4.9.3. 3. **Mối liên kết giữa phần Nội dung & phần Thương hiệu** sẽ quyết định đến hiệu quả bài Advertorial

1.1.4.9.4. 4. Hành văn của đoạn viết Nội dung là **văn Kể chuyện**, tránh cách viết của Copywriting (quảng cáo).

1.1.4.9.5. 5. Content hấp dẫn thực sự thường quyết định bởi **Motive (động cơ)** hơn là kỹ thuật ngôn ngữ.

1.1.4.10. 2.1 Bài viết QC dưới hình thức PR

1.1.4.10.1. Plot Twist

1.1.4.10.2. Content Placement

1.1.4.11. Advertorial - bài viết PR

1.1.4.11.1. An Advertorial is an Advertisement in the form of Editorial Content

1.1.4.11.2. Các hình thức bài viết Advertorial đăng báo chí

1.1.4.12. Các hình thức bài Advertorial

1.1.4.12.1. Tự thuật về trải nghiệm cá nhân, chia sẻ thông tin hữu ích hoặc trích dẫn chia sẻ từ người thứ 3

1.1.4.12.2. Bài viết chuyên môn + Box quảng cáo

1.1.4.12.3. Bài viết chia sẻ kiến thức có lồng ghép về thương hiệu

1.1.4.13. 2.2 Bài viết QC dưới hình thức chia sẻ chuyên môn

1.1.4.13.1. Advertorial hình thức bài viết chuyên môn

1.1.4.14. Khách nhau lớn nhất về Mục tiêu giữa

1.1.4.14.1. viết Quảng cáo ( Copywriting )

1.1.4.14.2. viết Content ( Advertorial )

1.1.5. Section 3 - Viết bài content chuyên môn (editorial)

1.1.5.1. Khái niệm

1.1.5.1.1. Bài PR (Editorial)

1.1.5.1.2. Nội dung của bài viết Editorial thường chứa đựng

1.1.5.2. Bài viết nghị luận về thương hiệu

1.1.5.2.1. Bài tập

1.1.5.2.2. Cấu trúc

1.1.5.2.3. Đề cương

1.1.5.3. Brand Story

1.1.5.3.1. Các dạng bài viết

1.1.5.3.2. Bài tập

1.1.5.3.3. Ví dụ

1.1.5.3.4. Lưu ý

1.1.5.4. Bài viết xã luận chuyên môn (editorial)

1.1.5.4.1. Bài tập

1.1.5.4.2. Bài tập nhóm

1.1.6. Section 4 - Biên tập lại nội dung có sẵn (Content Curation)

1.1.7. Section 5 - Content Planning Lập kế hoạch chiến lược content

1.2. Drebest

1.2.1. TikTok & Facebook