Правителство на България 13.12.2021г. СТРУКТУРА и СЪСТАВ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Правителство на България 13.12.2021г. СТРУКТУРА и СЪСТАВ by Mind Map: Правителство на България 13.12.2021г.        СТРУКТУРА и СЪСТАВ

1. Коалиция ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

1.1. Министър председател

1.2. Заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев

1.2.1. Към МФ преминава Дирекция „Централно Координационно Звено“ от МС

1.2.2. Към МФ преминава Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ от МЗ

1.2.3. Министерство на финансите

1.3. Заместник министър-председател по ефективно управление Калина Константинова

1.3.1. Дирекция „Добро управление“ в МС

1.3.2. Институт за публична администрация в МС

1.3.3. Дирекция „Модернизация на администрацията“ МС

1.3.4. Центровете за споделени услуги на база Дирекции „Човешки ресурси“

1.3.5. „Информационни технологии“, „Управление на собствеността“, „Счетоводство“ от всички ведомства към МС

1.3.6. “Български пощи” ЕАД от МТИТС

1.3.7. Агенция по геодезия, картография и кадастър от МРРБ

1.3.8. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ от МРРБ

1.3.9. Агенция по вписванията от МП

1.4. Министър на образованието и науката Николай Денков

1.4.1. Министерство на образованието

1.5. Министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова

1.5.1. Към МЗ преминават всички държавни болници

1.5.2. Министерство на здравеопазването

1.6. Министър на вътрешните работи Бойко Рашков

1.6.1. Министерство на вътрешните работи

1.7. Министър на отбраната Стефан Динчев Янев

1.7.1. Министерство на отбраната

1.8. Министър на транспорта и съобщенията Николай Събев

1.8.1. Министерство на транспорта и съобщенията

1.9. Министър на иновациите и растежа Даниел Лорер

1.9.1. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ от МИ

1.9.2. Дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ от МИ

1.9.3. Държавна агенция за научни изследвания и иновации от МС

1.9.4. „София Тех Парк“ ЕАД

1.9.5. „Българска банка за развитие“ ЕАД

1.9.6. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

1.9.7. Българска агенция за инвестиции

1.10. Министър на културата Атанас Атанасов

1.10.1. Министерство на културата

2. Коалиция „БСП за България“

2.1. Заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова

2.1.1. “Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД от МТИТС

2.1.2. Закрива се държавно предприятие „Държавна петролна компания“ ЕАД

2.1.3. Министерство на икономиката и индустрията

2.2. Министър на труда и социалната политика Георги Гьоков

2.2.1. Министерство на труда и социалната политика

2.3. Министър на земеделието Иван Иванов

2.3.1. Министерство на земеделието

2.4. Министър на туризма Христо Проданов

2.4.1. Министерство на Туризма

3. Политическа партия „Има такъв народ“

3.1. Заместник-министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов

3.1.1. Министерство на регионалното развитие и благоустройството

3.2. Министър на външните работи Теодора Генчовска

3.2.1. Към МВнР преминава Държавна агенция за българите в чужбина от МС

3.2.2. Министерство на външните работи

3.3. Министър на енергетиката Александър Николов

3.3.1. Министерство на енергетиката

3.4. Министър на спорта Радостин Василев

3.4.1. Министерство на спорта

4. Коалиция „Демократична България – Обединение“

4.1. Заместник министър-председател и министър на околната среда и водите Борислав Сандов

4.1.1. Министерство на околната среда и водите

4.2. Министър на правосъдието Надежда Йорданова

4.2.1. Дирекция „Съдебна защита“ от МФ

4.2.2. Министерство на правосъдието

4.3. Министър на електронното управление Божидар Божанов

4.3.1. Държавна агенция електронно управление от МС

4.3.2. Дирекция „Информационни технологии“ от МТИТС

4.3.3. „Информационно обслужване“ АД