Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wykorzystanie komputera do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum by Mind Map: Wykorzystanie komputera do nauki języka
angielskiego w szkole podstawowej i
gimnazjum
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie komputera do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum

Komputer w procesie dydaktyczno-wychowawczym

New node

Wykorzystanie komputera do nauki języka angielskiego

Komputer jako środek dydaktyczny

Programy komputerowe wspomagające nauczanie języka angielskiego

Komputer a rozwój zdolności językowych