Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

'Elke klas heeft humor nodig' by Mind Map:
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

'Elke klas heeft humor nodig'

km5trjyi5j

Soorten humor?

Verbale humor

Grap/mop

Woordspeling

Non-verbale humor

Gezichtexpressies

Overdreven,onverwachte bewegingen en gebaren

Slapstick, Nieuw knooppunt

Eindresultaat van humor

Lachen

Wat?, Sociaal fenomeen, Verdwijnt als je mensen gaat isoleren, Lachen = bij elkaar horen, Met incrowdgrapjes kan een groep haar waarden en normen duidelijk maken, Aanstekelijk in groep, als één iemand begint met lachen, dan gaan vaak andere mensen mee lachen, Uiting van innerlijke emotie, Nieuw knooppunt

Soorten?, Kunstmatige lach, Grijnslach, Grimas, lachen bij angstigheid of spanning, Glimlach, Glimlach, Giechellach, Slappe lach, Hoorbare lach, Haha of hoho of hihi MAAR NIET hihoha, Lachen op kietelen

Hoe komt het tot stand?, Door het gebruik van de spieren rond de mond en ogen

Waarom is lachen gezond?, Er komt Endorfine(= hormonen) vrij in de hersenen, Deze hormonen geven een prettig gevoel, Ze hebben pijnstillende eigenschappen en verminderen een teveel aan stresshormonen.

Lachen is een 'geneesmiddel' tegen, Depressie, Deze mensen maken te weinig endorfine aan, Oplossing: anti-depressiva, Geneesmiddelen die de Endorfine weer gaat aanmaken., Stress, Slapeloosheid, Bezorgdheid

Wat is humor?

Eigenschappen van het menselijk denken en menselijke emoties

Subjectief

Wat de ene persoon hilarisch vindt, is voor de andere flauw of onbegrijpelijk, Individuele verschillen, Levenervaringen, Uiterlijk, Karakter, Cultuur, Leeftijd, Opleidingsniveau, Leefsituatie, Intelligentie, Geslacht

Humor bij kinderen

Humor op verschillende leeftijden

Baby's, Jonger dan 9 maanden, Geen begrip van humor maar lachen omdat jij lacht (enkel imitatie), Hoe baby doen lachen?, Kietelen, Buikje blazen, Gekke geluiden maken MAAR er dan ook zelf mee lachen, Tussen 9 en 15 maanden, Baby wordt meer begripvol, Uit zichzelf lachen bij gekke geluiden of gezichten trekken

Kleuters, +/- 2 jaar tot +/- 3 jaar, Fysieke humor met verrassingselement, U verstoppen en dan plots tevoorschijn springen, Kind word taalvaardiger, Grappige rijmpjes en belachelijke woorden grappig vinden, Kind gaat opzettelijk verkeerde antwoorden geven voor u aan het lachen te brengen en te plagen

Peuters, +/-3 jaar tot +/- 6 jaar, Groeien van visuele humor, Auto's met vierkante wielen, Dieren met zonnebril, Dingen die echt niet bij elkaar horen, Paard dat loeit als een koe, Begrijpen van humoristische prentenboeken

Lagere school kinderen, vanaf +/- 6 jaar tot +/-12 jaar, Groeien in taalvaardigheid, Woordspelingen, Overdrijvingen, Slapsticks, Kinderen vertellen elkaar graag eenvoudige moppen, Subtieler, Sarcastisch, Leren negatieve situaties verwerken in humor, Begrijpen van prentenboeken en tekenverhalen

Kind stimuleren

Humorstimutaltie tijdens de ontwikkeling van het kind

Speels en humorvol met kind omgaan, Samen met het kind zot doen, Kind gaat een speelse en humoristische kijk hebben tegenover het leven

Spontaan, speels en begripvol zijn voor wat de kinderen doet lachen

Dit doorheen de hele ontwikkeling van het kind

Wees een rolmodel

Laat het kind proeven van u humor, Grapjes maken, Lach hardop, Vertel grappige verhalen

Neem het gevoel van humor van het kind serieus

Stimuleer het kind om grappig te zijn

Beloon het kind als het grappig is geweest

Lach met de grapjes

Maak het kind duidelijk dat volwassen ook grapjes kunnen maken

Ga ook humorvol om met andere volwassenen, Zorg dat kinderen het zien

Creëer een humorvolle omgeving voor kinderen

Kind omringen met grappige boeken, Rekeninghouden met de leeftijd

Humor heeft grenzen

Wat?

Humor die niet te appreciëren valt, Zwarte humor, Spotten met taboes: gebreken, ziektes, dood., galgenhumor: spotten met je elende., Sarcasme, Bepaald standpunt wordt meteen gelijk gemaakt met de grond, Cynisme, Scherpe, afbrekende, kwetsende 'grappen', Ironie, Tegenovergestelde zeggen van wat je in wezen bedoeld.

Hoe maak je dit duidelijk aan kinderen?

+/- 6 jaar, Kwetsende mopjes maken, Bespreek dmv humor het verschil tussen plagen en pesten

+/- 9 jaar, Ontdekken van ironie en cynisme, Kind duidelijk maken dat dit niet kan, Door het aanhalen van correcte humor, Het kind duidelijk maken dat het andere kind verdrietig is, Duidelijk vragen of het kind dit zelf zou plezant vinden, Straffen, ontneem het kind iets

Humor is leerzaam

Helpt kinderen relativeren

Leren relativeren is belangrijk bij de ontwikkeling

Leert kinderen omgaan met moeilijke situaties

Helpt kinderen omgaan met pijn en verdriet

Pijndrempel verhogen

Afleiding

Leert kinderen naar andere situaties kijken

leren nieuwe en creatieve ideën aan om naar probleem te kijken en het op te lossen, Altijd dezelfde grap is niet grappig, Steeds opnieuw nieuwe insteek

Humor in het onderwijs

Waarom?

Meer bereiken met humor dan met ernst, ontspannen stemming is gunstig voor te leren en te onthouden

Wees creatief

Algemeen, Maak het blad aangenaam, Zorg voor een cartoon, Op het einde van het blad: VEEL SUCCES!, Zorg voor een aantrekkelijke layout, Titels in vet, Eventueel kleuren, Ruimte tussen opdrachten, Voorlezen, Op het einde van de dag, Zodat kinderen rustig naar huis kunnen, Grappig verhaal, Tussendoortje, Mopje vertellen, Kind een mop vertellen, Kind zelf een mop laten vertellen, Beweginsoefening, Grappige gymnastiek oefeningen, Gek doen, Vraag kinderen hoe ze aan deze oplossing gekomen zijn, Kinderen met moeilijkheden horen van medeleerlingen hoe ze het opgelost hebben, Waarom denken kinderen dat hun antwoord de juiste is, Zo leren ze onbewust hun eigen mening geven, Opdrachten en voorbeelden geven uit realiteit bij uitleggen van leerstof, bv. Piet gaat naar de bakker. Brood kost 2euro en Piet geeft 5 euro. Hoeveel krijgt hij terug?, Kinderen gaan hun dit proberen voor te stellen, Kinderen gaan hun misschien zelfs in de plaats proberen stellen van die Piet, Afhankelijk van de leeftijd, Geef hun meerdere mogelijkheden voor een opdracht op te lossen, Maak het oplossen van de opdracht zo ruim mogelijk, Stimuleren van denkwijze, Op verschillende manieren leren denken

Specifiek voor vakken, Muzische vorming, Muziek, Laat kinderen kennis maken met zoveel mogelijk soorten, Elke muziekles: bv 2 kinderen liedje meebregen, Laat kinderen zelf eens hun favoriete muziek horen, Kinderen die een instrument bespelen, Laat dat talent vrij, Kinderen mogen eens muziekinstrument meebrengen, Zingen, Laat kinderen in groepjes zingen, Kano zingen, Ritme leren, Spelletjes doen waarin ze ritme aanvoelen, Tekenen/kleuren/schilderen, Laat kinderen gewoon eens hoe ze hun voelen op papier zetten, Laat ze tekenen/schilderen over een gegeven onderwerp, Denken verruimen, Kleinere kinderen kan je tekeningen geven zodat ze mogen kleuren, Toneel, Nonse-taal, Kinderen eigen taaltje laten ontwikkelen, Situaties naspelen met hun taaltje, Uitbeelden, Personen, Dieren, Situaties, Een gegeven toneelstuk laten spelen, Verschillende personages, Verkleden, Hun laten kennismaken met dialogen, triologen,... dmv het zelf te doen, Kinderen zelf toneelstuk laten maken, Zich meer inleven, Verkleden, Decor maken, Met school naar toneelstuk, Tekening over maken, Bespreking maken, Verslag schrijven, Korte scène uithalen, Naspelen, Verkleden, Stimuleren van inlevingsvermogen, Knutselen, Moederdag, Vaderdag, Een muziekinstrument laten maken, Kunnen ze eens in de muziekles gebruiken, WO, Begin bepaald onderwerp met inleiding, Een voorwerp, Stukje tekst, Laat kinderen zich verkleden, Laat kinderen raden over het onderwerp, Speel een quiz bij het begin van een hoofdstuk, Door leerkracht, Door een groepje leerlingen, Maak het onderwerp aangenaam, Zet er cartoons bij, Kleine mopjes, Taal, Spelling, Spellingsregels, Bij de leerstof uitleg geven met woorden die ze kennen, Geven van puntoefeningen, Nieuwe woorden aanleren, Laat ze in groepjes speculeren, Lezen, Gebruik teksten dat kinderen interesseren, Denkend lezen, Een tekst zoeken dat ongeveer voor iedereen van toepassing is, Vooral kijken naar leeftijd, Lezen, Allemaal afzonderlijk, Zorg dat kind graag leest door onderwerpen te nemen van teksten dat het kind interesseert, Wiskunde, Werkwijze schrijven in tekstballonnen, kinderen weten: tekstballonnen = hoe ze moeten denken, Leer ze schetsen, Zo kunnen ze problemen beter inzien, bv. een cirkel en verdeel ze in gelijke delen, Godsdienst, Begin van de les, Gebedje, Niet verplicht over God, Kinderen kunnen zelf een eentje maken, Voorbrengen (elke les iemand anders), Stel openvragen, Laat kinderen vrij hun denken, Lees ze een stukje uit de kinderbijbel voor, Hoe hebben ze het geïnterpreteerd?, Laten uittekenen, Vertellen in groepgesprek, Leer hun voorzichtig dat ze verhalen niet letterlijk moeten nemen, Doe eens een spelletje rond een bepaald thema, Solidariteit, Iedereen gelijk, Versieren van klas, Bijvoorbeeld, Advent, Adventkrans, Laat elke week 1 kind kaarsje branden, Pasen, Kerstmis, Kerstboompje met kerstalletje, Laat hun vertellen hoe zij kerstmis vieren thuis, Geen Kerstmis vieren?, Geen probleem, Laat die kindjes eens vertellen wat ze dan wel doen, Laat kinderen kennis maken met andere geloven, Islam, Christendom, Jodendom, Protestanten, Breng ook eens minder leuke aspecten aan, Elk kind reageert anders, Kinderen gaan elk hun emoties durven leren uiten op hun manier, Bijvoorbeeld, Gescheiden ouders, Ziekten, Dood

Creatieve leerkracht?

Wees open, Durf met je leerlingen over alles praten, Sociaal zijn, Leerlingen, Mede-leerkrachten

Durf, Neem risico's, Misschien weet je niet zeker of de leerlingen een bepaalde opdracht leuk gaan vinden, Neem het risico om dit dan leuk te maken

Energie, Gedrevenheid, Passie, Met hart en ziel je les geven, Iedereen erbij betrekken, Kinderen gaan aan je lippen hangen, Fascinatie, Nieuw knooppunt

Nieuwsgierigheid, bv. Nieuwsgierig zijn of de kinderen dit wel leuk gaan vinden

Noodzaak van humor

Nieuwe ideeën toelaten

Gezondheid

Betere levenskwaliteit

Chemische reacties

Interesse en motivatie opwekken

psychologisch

uitlaatklep spanning

Onderlinge band verbeteren, hechte, betekenisvolle en langdurige relaties kunnen aangaan

waardering

grenzen testen

omgaan met problemen, omgaan met stress, omgaan met verandering

omgaan met emoties

Effect van humor

Gedrag

goed gevoel, spanning/agressie daalt, motivatie stijgt

Interesse wordt gewekt, verrassend effect

betere prestatie, betere teamcohesie

Slechte humor

slechter worden van relatie

Hersenen

stijging productie enforfines

stijging aanmaak adrenaline

Snellere hartslag

hogere bloeddruk

toename ademhalingsfrequentie

toename bloedcirculatie

pijnreducerend effect

risico

verlies geloofwaardigheid

verkeerd begrepen worden

verhoging van de spanning

beledigen/kwetsen van iemand

beschamende stilte

Wetenschappelijk bewezen

positieve emoties = gevolg humor, niet oorzaak, lachen kan fijn gevoel bezorgen

humor kan negatieve stemmingen verminderen, positieve stemmingen verhogen

humor kan depressieve stemming neutraliseren

na grappige video: meer gevoelens van hoop

perceptie van een vervelende taak -> interessante taak

nadelen, eenmalige interventies, korte termijneffect wordt gemeten, geen duidelijk begrip, wat is humor?, over welke vorm gaat het eigelijk?

New node