FINANCIRANJE POSLOVANJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FINANCIRANJE POSLOVANJA by Mind Map: FINANCIRANJE POSLOVANJA

1. financiranje poslovanja vlastitim kapitalom

1.1. dugoročni kapital

1.1.1. kapital koji poduzetniku stoji na raspolaganju dulje razdoblje

1.2. partnersko financiranje

1.2.1. ako poduzetnik u posao uključi partnera, ulaganje partnera smatra se dodatnim oblikom financiranja vlastitim kapitalom, a time dolazi do do promjene vlasničke strukture

1.3. oportunitetni trošak

1.3.1. vrijednost propuštene, žrtvovane alternative, iznos koji poduzetnik gubi jer je svoj novac uložio u pothvat, a ne u banku

1.4. samofinanciranje

1.4.1. financiranje poduzetničkog pothvata vlastitim kapitalom

1.5. amortizacija

1.5.1. trošak dugotrajne imovine, može se rabiti kao interni izvor financiranja

2. financiranje poslovanja emisijom dionica

2.1. javni poziv

2.1.1. drugi naziv za prospekt

2.2. prospekt

2.2.1. službena ponuda za upis i kupnju dionica

2.3. simultano dioničarstvo

2.3.1. oblik dioničarstva u kojem osnivači dioničkog društva preuzimaju sve izdane dionice čime postaju dioničari, ne postoji mogućnost da neka nepoznata osoba kupi dionice i postane član društva

2.4. sukcesivno dioničarstvo

2.4.1. oblik dioničarstva u kojem osnivači dioničkog društva preuzimaju i otkupljuju samo jedan dio dionica, a za preostale dionice se upućuje javni poziv za njihov upis i kupnju čime nepoznate osobe mogu postati članovi društva

2.5. unutarnja javnost

2.5.1. svi zaposlenici dioničkog društva i članovi njihovih obitelji uključujući i menadžere

2.6. vanjska javnost

2.6.1. potrošači, kupci, dobavljači, financijske institucije, mediji, državne institucije, lokalne zajednice u okružju u kojemu društvo djeluje

3. financiranje poslovanja tuđim izvorima

3.1. dužničko financiranje

3.1.1. svako financiranje iz tuđih izvora čime nastaju dugovi

3.2. kasa skonto

3.2.1. oblik popusta na cijenu kupljene robe što ga prodavatelji ili dobavljači odobravaju za prijevremeno plaćanje prema načelu brže plaćanje - veći popust

3.3. kratkoročni kapital

3.3.1. kapital namjenjen za financiranje kratkotrajne imovine, korištenje u roku od godinu dana

3.4. zlatna pravila financiranja

3.4.1. pravila kojima se dugotrajna imovina financira dugoročnim, a kratkotrajna imovina kratkoročnim kapitalom

4. financiranje poslovanja kreditiranjem

4.1. anuitet

4.1.1. periodični iznos koji banci plaća korisnik kredita

4.2. interkalarna kamata

4.2.1. kamata koju banka obračunava korisniku kredita od trenutka odobravanja kredita pa do njegova stavljanja u otplatu

4.3. poček

4.3.1. razdoblje u kojem otplata kredita miruje, ali se mora platiti kamatama

4.4. potrošački krediti

4.4.1. vrsta novčanog ili robnog kredita koji se rabi za kupnju različitih potrošačkih dobara

4.5. ugovor o kreditu

4.5.1. ugovor na temelju kojega se odobrava kredit

5. pojmovno određenje ocjene gospodarske opravdanosti ulaganja

5.1. ocjena gospodarske opravdanosti

5.1.1. analitički postupak izračunavanja statičkih i dinamičkih pokazatelja na temelju kojih se donosi odluka o prihvaćanju ili odbacivanju ulaganja u pothvat

5.2. životni vijek projekta

5.2.1. sastoji se od nulte godine i eksploatacijskog razdoblja

5.3. plan ekonomskih tokova

5.3.1. sadržava samo aktivnosti koje utječu na ekonomski potencijal pothvata