Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Galinux by Mind Map: Galinux

1. Que é?

1.1. É un sistema operativo libre en galego.

2. Para que serve?

2.1. Coma outro sistema operativo serve para escoitar música, facer documentos, ver videos...

3. En que está baseado?

3.1. Na popular distribución chamada UBUNTU

4. Quen o presentou?

4.1. O conselleiro Fernando Blanco.