Önkormányzati menedzsment modell

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Önkormányzati menedzsment modell by Mind Map: Önkormányzati menedzsment modell

1. Működés

1.1. Működési rendszer

1.1.1. Munkafolyamat

1.1.2. Részfolyamat

1.1.3. Tevékenység

1.2. Működési kategóriák

1.2.1. Működési területek

1.2.2. Funkciók

1.2.3. Feladatok

1.2.3.1. Jogi alap

1.2.3.1.1. Kötelező állami

1.2.3.1.2. Önként vállalt

1.2.4. Hatáskörök

1.2.4.1. Jogkör

1.2.4.2. Illetékesség

1.2.4.3. Felelősségi kör

1.3. Működési módok

1.3.1. Saját hivatal

1.3.2. Társhivatal

1.3.3. Saját intézmény

1.3.4. Társult intézmény

1.3.5. Saját közszolgáltató vállalat

1.3.6. Üzleti partner

1.3.7. Közösségi vállalkozás

1.3.8. Civil partner

1.3.9. Önkéntes munka

1.3.10. Egyéni, önsegítő

1.3.11. Programszervezet

2. Környezeti feltételek

2.1. Politikai

2.2. Állami

2.3. Gazdasági

2.4. Társadalmi

2.5. Technológiai

2.6. Természeti

3. Célrendszer

3.1. Küldetés

3.1.1. Rendeltetés

3.1.2. Értékrend

3.1.3. Jövőkép

3.2. Célok

3.2.1. Eredménycélok, hatások

3.2.2. Teljesítménycélok, produktumok

3.2.3. Működési célok, minőség

4. Teljesítmény

4.1. Eredményesség

4.1.1. Produktum

4.1.2. Hatás

4.2. Gazdaságosság

4.3. Hatékonyság

4.4. Minőség

4.5. Mérés

4.5.1. ügyfél-elégedettség

4.5.2. dolgozói elégedettség

5. Igények

5.1. Szükségletek

5.2. Elvárások

5.3. Elégedettség

6. Emberi erőforrás rendszer

6.1. Toborzás, kiválasztás, beillesztés

6.2. Foglalkoztatási, bevonási módok

6.3. Emberi minőség, feljődés

6.4. Teljesítményértékelés

6.5. Érvényesülés, elismerés, ösztönzés

6.6. Létszámviszonyok, kapacitások

6.7. Bérviszonyok, személyi költségek

6.8. képzés, továbbképzés, tréning

7. Anyagi erőforrás rendszer

7.1. Költségek

7.2. Bevételek

7.3. Hitelek

7.4. Vagyon

7.5. Pályázati források

7.6. Koordinált anyagi eszközök

8. Információs és kommunikációs rendszer

8.1. Interakciós kapcsolatok

8.2. Információtartalmak

8.3. Információhordozók

8.4. Információáramlási csatornák

8.5. Infokommunikációs technológiák

8.6. Informatikai rendszerek, alkalmazások

9. Munkatechnológia

9.1. Hagyományos tömegkapcsolatok

9.2. Levelezés, dokuemntumkezelés

9.3. Elektronikus adatfeldolgozás

9.4. Hálózati kiszolgálás, e-ügyintézés

9.5. Többcsatornás kapcsolatkezelés

9.6. Integrált kapcsolatkezelés

10. Munkakörnyezet

10.1. Nyílt terek

10.2. Épületek

10.3. Irodaterek

10.4. Munkahelyek

10.5. Munkakörülmények

10.6. Virtuális környezet

11. Szervezeti kultúra

11.1. Tárgyak

11.2. Szimbólumok

11.3. Hősök/antihősök

11.4. Rituálék

11.5. Normák

11.6. Értékek

11.6.1. Deklarált

11.6.2. Valódi

12. Szabályrendszer

12.1. Külső

12.2. Helyi

12.2.1. Rendeletek

12.2.2. Szerződések

12.3. Belső

12.3.1. SZMSZ, Ügyrend

12.3.2. Folyanatszabályozás

12.3.3. Munkaköri leírás

12.3.4. Döntés, utasítás

12.3.5. Útmutatók, segédletek, belső szabványok

12.3.6. Egyezmények, deklarációk

13. Szervezet

13.1. Helyi társadalom

13.1.1. Választópolgárok

13.1.2. Szomszédságok

13.1.3. Civil szervezetek

13.1.4. Üzleti partnerek

13.2. Testület

13.2.1. Képviselő-testület

13.2.2. Bizottságok

13.2.3. Képviselők

13.3. Hivatal

13.3.1. Munkakörök

13.3.2. Szervezeti egységek

13.3.3. Szervezeti felépítés

13.4. Közszolgáltatók

13.4.1. Intézmények

13.4.2. Vállalatok

13.4.3. Civil

13.4.4. Egyéb

13.5. Koordinációs mechanizmusok

13.6. Programszervezetek

14. Feladatrendszer

14.1. Alapfeladatok

14.1.1. Közpolitikai

14.1.2. Település-fejlesztési

14.1.3. Államigazgatási

14.1.4. Közszolgáltatási

14.1.5. Közigazgatási közönségszolgálati

14.2. Feltétel-biztosítás

14.2.1. Személyi

14.2.2. Inforkommunikációs

14.2.3. Ügyviteli

14.2.4. Technikai

14.2.5. Pénzügyi

14.2.6. Gazdálkodási

14.2.7. Jogszolgáltatási

14.2.8. Belső védelmi

14.3. Menedzsment

14.3.1. Stratégiai tervezés

14.3.2. Operatív irányítás

14.3.3. Szabályozás

14.3.4. Kontrolling (ellenőrzés)

14.3.5. Közönségkapcsolat (PR, sajtó, arculat)

14.3.5.1. Külső PR

14.3.5.2. Belső PR

14.3.5.3. Arculat

14.3.6. Közigazgatás-szervezés

14.3.7. Együttműködés, képviselet