Önkormányzati menedzsment modell

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Önkormányzati menedzsment modell by Mind Map: Önkormányzati menedzsment modell

1. Környezeti feltételek

1.1. Politikai

1.2. Állami

1.3. Gazdasági

1.4. Társadalmi

1.5. Technológiai

1.6. Természeti

2. Célrendszer

2.1. Küldetés

2.1.1. Rendeltetés

2.1.2. Értékrend

2.1.3. Jövőkép

2.2. Célok

2.2.1. Eredménycélok, hatások

2.2.2. Teljesítménycélok, produktumok

2.2.3. Működési célok, minőség

3. Igények

3.1. Szükségletek

3.2. Elvárások

3.3. Elégedettség

4. Anyagi erőforrás rendszer

4.1. Költségek

4.2. Bevételek

4.3. Hitelek

4.4. Vagyon

4.5. Pályázati források

4.6. Koordinált anyagi eszközök

5. Szervezeti kultúra

5.1. Tárgyak

5.2. Szimbólumok

5.3. Hősök/antihősök

5.4. Rituálék

5.5. Normák

5.6. Értékek

5.6.1. Deklarált

5.6.2. Valódi

6. Szervezet

6.1. Helyi társadalom

6.1.1. Választópolgárok

6.1.2. Szomszédságok

6.1.3. Civil szervezetek

6.1.4. Üzleti partnerek

6.2. Testület

6.2.1. Képviselő-testület

6.2.2. Bizottságok

6.2.3. Képviselők

6.3. Hivatal

6.3.1. Munkakörök

6.3.2. Szervezeti egységek

6.3.3. Szervezeti felépítés

6.4. Közszolgáltatók

6.4.1. Intézmények

6.4.2. Vállalatok

6.4.3. Civil

6.4.4. Egyéb

6.5. Koordinációs mechanizmusok

6.6. Programszervezetek

7. Feladatrendszer

7.1. Alapfeladatok

7.1.1. Közpolitikai

7.1.2. Település-fejlesztési

7.1.3. Államigazgatási

7.1.4. Közszolgáltatási

7.1.5. Közigazgatási közönségszolgálati

7.2. Feltétel-biztosítás

7.2.1. Személyi

7.2.2. Inforkommunikációs

7.2.3. Ügyviteli

7.2.4. Technikai

7.2.5. Pénzügyi

7.2.6. Gazdálkodási

7.2.7. Jogszolgáltatási

7.2.8. Belső védelmi

7.3. Menedzsment

7.3.1. Stratégiai tervezés

7.3.2. Operatív irányítás

7.3.3. Szabályozás

7.3.4. Kontrolling (ellenőrzés)

7.3.5. Közönségkapcsolat (PR, sajtó, arculat)

7.3.5.1. Külső PR

7.3.5.2. Belső PR

7.3.5.3. Arculat

7.3.6. Közigazgatás-szervezés

7.3.7. Együttműködés, képviselet

8. Működés

8.1. Működési rendszer

8.1.1. Munkafolyamat

8.1.2. Részfolyamat

8.1.3. Tevékenység

8.2. Működési kategóriák

8.2.1. Működési területek

8.2.2. Funkciók

8.2.3. Feladatok

8.2.3.1. Jogi alap

8.2.3.1.1. Kötelező állami

8.2.3.1.2. Önként vállalt

8.2.4. Hatáskörök

8.2.4.1. Jogkör

8.2.4.2. Illetékesség

8.2.4.3. Felelősségi kör

8.3. Működési módok

8.3.1. Saját hivatal

8.3.2. Társhivatal

8.3.3. Saját intézmény

8.3.4. Társult intézmény

8.3.5. Saját közszolgáltató vállalat

8.3.6. Üzleti partner

8.3.7. Közösségi vállalkozás

8.3.8. Civil partner

8.3.9. Önkéntes munka

8.3.10. Egyéni, önsegítő

8.3.11. Programszervezet

9. Teljesítmény

9.1. Eredményesség

9.1.1. Produktum

9.1.2. Hatás

9.2. Gazdaságosság

9.3. Hatékonyság

9.4. Minőség

9.5. Mérés

9.5.1. ügyfél-elégedettség

9.5.2. dolgozói elégedettség

10. Emberi erőforrás rendszer

10.1. Toborzás, kiválasztás, beillesztés

10.2. Foglalkoztatási, bevonási módok

10.3. Emberi minőség, feljődés

10.4. Teljesítményértékelés

10.5. Érvényesülés, elismerés, ösztönzés

10.6. Létszámviszonyok, kapacitások

10.7. Bérviszonyok, személyi költségek

10.8. képzés, továbbképzés, tréning

11. Információs és kommunikációs rendszer

11.1. Interakciós kapcsolatok

11.2. Információtartalmak

11.3. Információhordozók

11.4. Információáramlási csatornák

11.5. Infokommunikációs technológiák

11.6. Informatikai rendszerek, alkalmazások

12. Munkatechnológia

12.1. Hagyományos tömegkapcsolatok

12.2. Levelezés, dokuemntumkezelés

12.3. Elektronikus adatfeldolgozás

12.4. Hálózati kiszolgálás, e-ügyintézés

12.5. Többcsatornás kapcsolatkezelés

12.6. Integrált kapcsolatkezelés

13. Munkakörnyezet

13.1. Nyílt terek

13.2. Épületek

13.3. Irodaterek

13.4. Munkahelyek

13.5. Munkakörülmények

13.6. Virtuális környezet

14. Szabályrendszer

14.1. Külső

14.2. Helyi

14.2.1. Rendeletek

14.2.2. Szerződések

14.3. Belső

14.3.1. SZMSZ, Ügyrend

14.3.2. Folyanatszabályozás

14.3.3. Munkaköri leírás

14.3.4. Döntés, utasítás

14.3.5. Útmutatók, segédletek, belső szabványok

14.3.6. Egyezmények, deklarációk