Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Önkormányzati menedzsment modell by Mind Map: Önkormányzati menedzsment
modell
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Önkormányzati menedzsment modell

Működés

Működési rendszer

Munkafolyamat

Részfolyamat

Tevékenység

Működési kategóriák

Működési területek

Funkciók

Feladatok, Jogi alap, Kötelező állami, Önként vállalt

Hatáskörök, Jogkör, Illetékesség, Felelősségi kör

Működési módok

Az ajkai projekt és Péteri anyagai alapján kiteljesíteni a feladatellátási módokat, ez nagyon fontos az optimalizálás szempontjából

Saját hivatal

Társhivatal

Saját intézmény

Társult intézmény

Saját közszolgáltató vállalat

Üzleti partner

Közösségi vállalkozás

Civil partner

Önkéntes munka

Egyéni, önsegítő

Programszervezet

Környezeti feltételek

Politikai

Állami

Gazdasági

Társadalmi

Technológiai

Természeti

Célrendszer

Küldetés

Rendeltetés

Értékrend

Jövőkép

Célok

Eredménycélok, hatások

Teljesítménycélok, produktumok

Működési célok, minőség

Teljesítmény

Eredményesség

Produktum

Hatás

Gazdaságosság

Hatékonyság

Minőség

Mérés

ügyfél-elégedettség

dolgozói elégedettség

Igények

Szükségletek

Elvárások

Elégedettség

Emberi erőforrás rendszer

Toborzás, kiválasztás, beillesztés

Foglalkoztatási, bevonási módok

Emberi minőség, feljődés

Teljesítményértékelés

Érvényesülés, elismerés, ösztönzés

Létszámviszonyok, kapacitások

Bérviszonyok, személyi költségek

képzés, továbbképzés, tréning

Anyagi erőforrás rendszer

Költségek

Bevételek

Hitelek

Vagyon

Pályázati források

Koordinált anyagi eszközök

Információs és kommunikációs rendszer

Az informatikai stratégiai tervezéssel összhengban

Interakciós kapcsolatok

Információtartalmak

Információhordozók

Információáramlási csatornák

Infokommunikációs technológiák

Informatikai rendszerek, alkalmazások

Munkatechnológia

A korszerű közigazgatási ügyintézés szervezése és fejlesztése c. anyag alapján kell kidolgozni

Hagyományos tömegkapcsolatok

Levelezés, dokuemntumkezelés

Elektronikus adatfeldolgozás

Hálózati kiszolgálás, e-ügyintézés

Többcsatornás kapcsolatkezelés

Integrált kapcsolatkezelés

Munkakörnyezet

Épület, irodák, ergonómia, irodaterek, térfunkciók, munkakörülmények

Nyílt terek

Épületek

Irodaterek

Munkahelyek

Munkakörülmények

Virtuális környezet

Szervezeti kultúra

A szervezeti kultúra modellje szerint kell kidolgozni

Tárgyak

Szimbólumok

Hősök/antihősök

Rituálék

Normák

Értékek

Deklarált

Valódi

Szabályrendszer

Külső

Helyi

Rendeletek

Szerződések

Belső

SZMSZ, Ügyrend

Folyanatszabályozás

Munkaköri leírás

Döntés, utasítás

Útmutatók, segédletek, belső szabványok

Egyezmények, deklarációk

Szervezet

Helyi társadalom

Választópolgárok

Szomszédságok

Civil szervezetek

Üzleti partnerek

Testület

Képviselő-testület

Bizottságok

Képviselők

Hivatal

Munkakörök

Szervezeti egységek

Szervezeti felépítés

Közszolgáltatók

Intézmények

Vállalatok

Civil

Egyéb

Koordinációs mechanizmusok

Programszervezetek

Feladatrendszer

Alapfeladatok

Közpolitikai

Település-fejlesztési

Államigazgatási

Közszolgáltatási

Közigazgatási közönségszolgálati

Feltétel-biztosítás

Személyi

Inforkommunikációs

Ügyviteli

Technikai

Pénzügyi

Gazdálkodási

Jogszolgáltatási

Belső védelmi

Menedzsment

Stratégiai tervezés

Operatív irányítás

Szabályozás

Kontrolling (ellenőrzés)

Közönségkapcsolat (PR, sajtó, arculat), Külső PR, Belső PR, Arculat

Közigazgatás-szervezés

Együttműködés, képviselet