ELS MARCADORS TUMORALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ELS MARCADORS TUMORALS by Mind Map: ELS MARCADORS TUMORALS

1. TIPUS

1.1. Substància derivada del tumor

1.2. Substància associada a la resposta contra un tumor

2. CARACTERÍSTIQUES

2.1. SENSIBILITAT

2.1.1. Capacitat de detectar pacients amb càncer

2.1.2. Molt sensible = pocs FN

2.2. ESPECIFICITAT

2.2.1. Capacitat de distingir entre els que tenen i els que no tenen càncer

2.2.2. Molt específic = pocs FP

2.3. VALOR PREDICTIU

2.3.1. +

2.3.1.1. Probabilitat de tenir càncer amb MT elevat

2.3.1.2. VP/(VP+FP)

2.3.2. -

2.3.2.1. Probabilitat d'estar sa amb MT normal

2.3.2.2. VN/(VN+FN)

3. INTERFERÈNCIES

3.1. Necrosis augmenta els MT

3.2. Amb les diferents tècniques no sempre surt el mateix resultat

3.3. Presència d'Ac heteròfils estorba

4. USOS

4.1. PRONÒSTIC

4.1.1. MT molt elevat = Menys probabilitat supervivència

4.1.2. MT super elevat = Metàstasi

4.2. DIAGNÒSTIC PRECOÇ DE LA RECAIGUDA

4.2.1. Dos augments successius MT per sobre VNR = Recaiguda

4.3. DETECCIÓ MALALTIA RESIDUAL

4.3.1. Nivells alts MT pocs dies després cirurgia = Restes de tumor

4.4. EVALUAR RESPOSTA AL TRACTAMENT

4.4.1. Si MT disminueix = tractament funciona

5. EN ELS DIFERENTS CÀNCERS

5.1. CÀNCER DE TESTICLE

5.1.1. SEMINOMA

5.1.1.1. beta-HCG: s'eleva en el 20%

5.1.1.2. LDH

5.1.2. NO SEMINOMA

5.1.2.1. beta-HCG: s'eleva en el 80-85%

5.1.2.2. AFP: s'eleva en el 80-85%

5.1.2.3. LDH

5.2. CÀNCER D'OVARI

5.2.1. EPITELIALS

5.2.1.1. serosos

5.2.1.1.1. CA125 = en el 75%

5.2.1.2. mucinosos

5.2.1.2.1. CA19.9 = en el 20%

5.2.2. GERMINALS

5.2.2.1. seminoma

5.2.2.1.1. beta-HCG

5.2.2.2. no seminoma

5.2.2.2.1. beta-HCG

5.2.2.2.2. AFP

5.2.3. ESTROMALS

5.3. MALALTIA TROFOBLÀSTICA GESTACIONAL

5.3.1. EMBARÀS MOLAR

5.3.1.1. beta-HCG x2 comparat al VNR

5.3.2. DESPRÉS DE MOLA O EMBARÀS NORMAL

5.3.2.1. beta-HCG elevat = neoplàsia

5.4. CÀNCER DE PROSTATA

5.4.1. PSA

5.4.1.1. específic de la pròstata

5.4.1.2. no específic de càncer

5.4.1.3. Serveix per cribatge juntament amb el tacte rectal

5.5. CÀNCER DE TIROIDES

5.5.1. CARCINOMA DIFERENCIAT DE TIROIDES I INDIFERENCIAT

5.5.1.1. Tiroglobulina

5.5.1.1.1. no específic de càncer

5.5.1.1.2. específic de tiroides

5.5.1.2. Ac Antitiroglobulina

5.5.1.2.1. si n'hi ha s'usa aquest sinó la tiroglobulina

5.5.1.3. DETERMINACIONS PER RECAIGUDA

5.5.1.3.1. Tiroglobulina basal

5.5.1.3.2. Tirogen

5.5.2. CARCINOMA MEDUL·LAR DE TIROIDES

5.5.2.1. Calcitonina

5.5.2.1.1. MT complementari = CEA

5.5.2.1.2. Per diagnòstic precoç en persones de risc

5.6. CÀNCER DE MAMA

5.6.1. CA15.3

5.6.2. CEA

5.6.2.1. Quan CA15.3 surt negatiu

5.6.3. HER-2/neu

5.6.3.1. determina el pitjor diagnòstic

5.6.3.2. en recaiguda indica el millor tractament = QUIMIOTERÀPIA

5.7. CÀNCER COLORRECTAL

5.7.1. CEA

5.7.1.1. específic de càncer

5.7.1.2. no específic de zona, també s'eleva en:

5.7.1.2.1. Càncer de mama

5.7.1.2.2. Càncer de pulmons

5.7.1.2.3. Altres

5.8. CÀNCER DE PÀNCREES

5.8.1. CA19.9

5.8.1.1. Si no es té el genoma de Lewis no es crea CA19.9

5.8.1.2. 90% específic

5.9. CÀNCER DE FETGE

5.9.1. AFP

5.9.1.1. Es pot fet cribat en persones de risc

6. CONCLUSIONS

6.1. Són detectats en estats avançats i serien més útils als inicis

6.2. No hi ha MT únic per cada tipus de càncer

6.3. Eina important per detecció precoç de recaigudes i per resposta al tractament