Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vagtplaner by Mind Map: Vagtplaner

1. Teori

1.1. NP

1.2. NP Komplete

1.3. P

1.3.1. Et problem der kan løses inden for rimelig tid og ikke bliver ekspotentielt sværere

1.4. QP

1.4.1. Quadratic Program/Problem

2. Alternative (allerede brugte løsninger)

2.1. Hvilke systemer findes i praktis?

2.2. Hvad er de nuværende løsninger baseret på?

2.3. Hvad koster automatiske automatiske vagtplanlægningsløsninger?

2.3.1. Hvordan er denne pris i forhold til prisen på en medarbejder der holder styr på vagtplanerne?

2.4. Kræver nuværende løsninger bruger-validering (Er systemerne "gode nok" til at kunne kører automatisk?

2.5. Hvad koster eksisterende løsninger?

2.5.1. Nogle systemers pris er baseret på antal brugere

3. Vagtplanlægning

3.1. Hvad er krævet af en "god" vagtplan?

3.1.1. Kan den "gode" vagtplan gøre alle medarbejder glade? (Findes den "perfekte" vagtplan

3.1.2. Kan denne proces automatiseres, så vagtplanen bliver "bedre" end en evt. menneskeskabt

3.2. Ønsker/Prioriteter

3.2.1. Ønsker fra ledelse

3.2.2. Ønsker fra Medarbejder

3.2.3. Inputvalidering

4. Projektbeskrivelse

4.1. Problembeskrivelse

4.1.1. Fortæl hvilket problem vi har valgt og hvorfor det er et problem. Her skal der ikke skrives løsningsforslag.

4.2. Problemstillinger

4.2.1. Her skal vi opstille vores problemstillinger (de spørgsmål vi stiller til projektet) som ALLE skal besvares for at vi kan sige at projektet er færdigt. Her vælger man også nærmere hvad man vil arbejde med igennem problemstillingerne.

4.3. Problemafgrænsning

4.3.1. Her uddyber vi vores problemstillinger og forklarer hvorfor og hvordan vi vil gå i dybden med lige netop disse spørgsmål.