Beloning voor wie plas inhoudt

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Beloning voor wie plas inhoudt by Mind Map: Beloning voor wie plas inhoudt

1. Nadelen van het inhouden

1.1. Slecht voor de gezondheid

1.2. Blaasontsteking

2. Voordelen van het inhouden

3. Belonen en straffen

3.1. Straffen

3.1.1. Hoe ?

3.1.2. Nadelen

3.1.3. Voordelen

3.2. Belonen

3.2.1. Hoe ?

3.2.2. Nadelen

3.2.3. Voordelen

3.2.3.1. Les wordt niet onderbroken

3.2.3.2. Kind krijgt een beloning en is dus blij

4. Bronnen

4.1. Vande Walle, J. (3 jaar geleden). Drink- en plasbeleid op school deugen vaak niet. Opgeroepen op 6 Oktober 2012 van Klasse voor Ouders: http://www.klasse.be/ouders/11692/%E2%80%9Cdrink-en-plasbeleid-op-school-deugen-vaak-niet%E2%80%9D/

4.1.1. Wildschut, M. (2009). Darwin voor managers: Hoe meer je uit je uit je medewerkers kan halen door in te werken op hun natuurlijke behoeften. Opgeroepen op 6 oktober 2012 , van Darwinworks! : http://www.darwinworks.nl/index.php?page=18&id=35.

4.2. Internet

4.2.1. Vande Walle, J. (3 jaar geleden). Plassen:”Als je moet ga je !”. Opgeroepen op 6 oktober 2012, van Klasse voor Ouders: http://www.klasse.be/ouders/11696/plassen-als-je-moet-ga-je/

4.2.2. Vande Walle, J. (5 januari 2012). Vijf misverstanden over drinken, plassen en hygiëne. Opgeroepen op 6 oktober 2012, van Klasse voor Leraren : http://www.klasse.be/leraren/23131/vijf-misverstanden-over-drinken-plassen-en-hygiene/

4.3. Literatuur

4.3.1. - Galesloot, J.A.M., Boevé, E.R. (2010). Buikpijn bij kinderen door urologische oorzaken.

4.3.2. Vande Walle, J. (19 januari 2012) . Beloning voor wie plas inhoudt. Opgeroepen op 6 oktober 2012, van Klasse voor Leraren: http://www.klasse.be/leraren/24460/beloning-voor-wie-plas-inhoudt/.

4.3.3. Veenstra, S. (2006). EMDR bij hardnekkige enuresis nocturna in de adolescentiefase. Van Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 33, nummer 3: http://emdrtrainingen.nl/images/art06-39-53.pdf

4.3.4. - Driessen, L. (2007).Hoe minder straffen ? Een boek over eisen , straffen en belonen voor ouders, leerkrachten en andere opvoeders . Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

5. Theorieën

5.1. Operante conditionering

5.1.1. Skinner

5.1.2. Positieve bekrachtiging

5.1.2.1. Negatief gedrag blijft

5.1.3. Exctentie