Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Aardrotatie by Mind Map: Aardrotatie

1. aardrotatie

2. Kenmerken

2.1. van WEST naar OOST

2.2. 1 rotatie: 24 uur

2.3. baansnelheid: grootst aan de evenaar

3. gevolgen

3.1. schijnbare beweging hemellichamen

3.1.1. zon: OOST naar WEST

3.1.2. poolster: geen beweging

3.1.3. maan: OOST naar WEST

3.2. Tijdszones

3.2.1. 24 tijdszones

3.2.2. naar Westen: vroeger

3.2.3. naar Oosten: later

3.3. Aarde afgeplat

4. poolster

5. zon

6. afplatting

7. (overdrijving)