Persoonlijk Praktijk Theorie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Persoonlijk Praktijk Theorie by Mind Map: Persoonlijk Praktijk Theorie

1. Wat te doen:

1.1. Blackboard lezen (leereenheden onderzoekscyclus)

1.2. Bedenken: welke termen ga ik gebruiken?

1.3. Google: scholar

1.3.1. Windesheim: mediacentrum

2. Hoe verder:

2.1. Wat heeft het mij gebracht?

2.1.1. Nieuwe inzichten

2.2. Waar ga ik aan werken?

2.3. Gevonden artikelen:

2.3.1. Stevens: Over denken en doen

2.3.2. Vernooij: Omgaan met verschillen, wat werkt!

2.3.3. Boekaerts: Motivatie om te leren

2.3.4. Slot: Instructie en feedback in relatie tot taakgerichtheid bij kinderen

2.3.5. Simons: Leren en instructie

2.3.6. KPC: Effectieve leeromgeving

3. Kijken naar:

3.1. Invloed leerkracht

3.1.1. Leeromgeving

3.1.2. Interactie lln/ lkr

3.1.3. Instructie vorm

3.2. Invloed leerling

3.2.1. Werkhouding

3.2.2. Motivatie

3.2.3. Leerproces

4. Volgende stappen:

4.1. Eigen rol onder de loep nemen

4.1.1. Overtuigingen

4.2. Gesprekken voeren

4.2.1. vorige leerkracht

4.2.2. ouders

4.2.3. kind

4.2.4. experts

4.2.4.1. I.B'er

4.2.4.2. collega