2012 12 24 Julaften - Bursdagsfesten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
2012 12 24 Julaften - Bursdagsfesten by Mind Map: 2012 12 24 Julaften - Bursdagsfesten

1. dekor

1.1. Et bord som er pyntet

1.2. 6 - 8 personer

1.3. Lys og fin pyntet

1.4. Festbord - i hestesko

1.4.1. Duken som går ut i salen

2. Talen

2.1. Trekker frem store hendelser

2.1.1. Fødsel

2.1.2. Under

2.1.3. Død og oppstandelse

2.1.4. Himmelfarten

2.2. Trekker frem betydning det har hatt for andre

2.2.1. Paulus

2.2.2. Norge

2.2.3. Mor Teresa

2.2.4. Julefeiringen

2.3. Trekker frem betydning det har hatt for meg

2.3.1. Møtet

2.3.2. Dagliglivet

3. Kreative element

3.1. Programmet er fødselsdag

3.2. Sangen på rosa siden

3.3. En unge som har lyst å synge en sang

3.4. bildet på veggen

3.4.1. Et vindu

3.4.2. Evt skiftende bilder fra historien

3.5. Teksten leses

3.5.1. Et barn som leser

3.5.2. Veksellesning

3.5.3. evt foreldre som hjelper

3.6. Musikere

3.6.1. Sitter ved bordet

3.7. Kronen som er på plassen

3.8. Smellbongbong

3.9. Ulike sanger

3.9.1. Deilig er jorden

3.9.2. En stjerne skinner i natt

3.9.3. O helga natt

3.9.3.1. Solo

3.9.4. Stille natt/glade jul

3.9.5. Hurra for deg - Happy birthday

3.9.5.1. Seven sin versjon

3.10. Gaver

3.10.1. Dekoren

3.10.2. Offeret

3.10.2.1. Kirkens Nødhjelp

3.11. Godteposer/Fiskedam

3.11.1. Ulike egenskaper

3.12. Film

3.12.1. Fem utvalgte

4. Sanger