Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej by Mind Map: Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej

1. Zadanie 3: Animacja lokalna i doradztwo

1.1. Zbudowanie 8 partnerstw lokalnych

1.1.1. Podpisanie umów z animatorami lokalnymi i koordynacja działań

1.1.2. rezultat: 8 podpisanych umów/listów intencyjnych partnerstwa lokalnego

1.2. Grupa COACH.1 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

1.2.1. Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów)

1.2.1.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny)

1.2.1.2. Wynajęcie sali

1.2.1.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.2.2. Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów)

1.2.2.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny)

1.2.2.2. Wynajęcie sali

1.2.2.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.3. Grupa COACH.2 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

1.3.1. Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów)

1.3.1.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny)

1.3.1.2. Wynajęcie sali

1.3.1.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.3.2. Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów)

1.3.2.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny)

1.3.2.2. Wynajęcie sali

1.3.2.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.4. Grupa COACH.3 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

1.4.1. Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów)

1.4.1.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny)

1.4.1.2. Wynajęcie sali

1.4.1.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.4.2. Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów)

1.4.2.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny)

1.4.2.2. Wynajęcie sali

1.4.2.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.5. Grupa COACH.4 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

1.5.1. Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów)

1.5.1.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny)

1.5.1.2. Wynajęcie sali

1.5.1.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.5.2. Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów)

1.5.2.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny)

1.5.2.2. Wynajęcie sali

1.5.2.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.6. Grupa COACH.5 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

1.6.1. Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów)

1.6.1.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny)

1.6.1.2. Wynajęcie sali

1.6.1.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.6.2. Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów)

1.6.2.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny)

1.6.2.2. Wynajęcie sali

1.6.2.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.7. Grupa COACH.6 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

1.7.1. Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów)

1.7.1.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny)

1.7.1.2. Wynajęcie sali

1.7.1.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.7.2. Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów)

1.7.2.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny)

1.7.2.2. Wynajęcie sali

1.7.2.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.8. Grupa COACH.7 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

1.8.1. Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów)

1.8.1.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny)

1.8.1.2. Wynajęcie sali

1.8.1.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.8.2. Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów)

1.8.2.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny)

1.8.2.2. Wynajęcie sali

1.8.2.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.9. Grupa COACH.8 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

1.9.1. Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów)

1.9.1.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny)

1.9.1.2. Wynajęcie sali

1.9.1.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

1.9.2. Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów)

1.9.2.1. Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny)

1.9.2.2. Wynajęcie sali

1.9.2.3. rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

2. Zadanie 4: Informacja i promocja

2.1. Warsztaty informacyjne (brak kosztów)

2.1.1. Organizacja spotkania z ROPS - wymiana doświadczeń

2.1.2. rezultat: Notatka informacyjna

2.2. Budowa i utrzymanie platformy internetowej

2.2.1. Zlecenie wg specyfikacji i budowa portalu (narzędzia i grafika)

2.2.2. Zarządzanie treścią i administracja merytoryczna portalem internetowym

2.2.3. Zarządzanie techniczne portalem

2.2.4. Zakup domeny i usługi hostingowe

2.2.5. Zlecenie i wykonanie usługi pozycjonowanie portalu (SEO)

2.2.6. Zlecenie kampanii reklam kontekstowych typu ADWORDS (regionalizowana dla słów kluczowych np. Ekonomia Społeczna, PES itp)

2.2.7. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc)

2.2.7.1. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 1

2.2.7.2. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 2

2.2.7.3. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 3

2.2.7.4. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 4

2.2.7.5. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 5

2.2.7.6. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 6

2.2.7.7. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 7

2.2.7.8. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 8

2.2.7.9. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 9

2.2.7.10. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 10

2.2.7.11. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 11

2.2.7.12. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 12

2.2.7.13. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 13

2.2.7.14. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 14

2.2.7.15. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 15

2.2.7.16. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 16

2.2.7.17. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 17

2.2.7.18. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 18

2.2.7.19. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 19

2.2.7.20. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 20

2.2.7.21. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 21

2.2.7.22. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 22

2.2.7.23. rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 23

2.3. Kampania informacyjna

2.3.1. Emisja 30-min. audycji radiowych (10 szt.)

2.3.1.1. Kampania inaugurująca projekt (5 audycji)

2.3.1.1.1. Zlecenie i opracowanie treści audycji radiowych w ramach kampanii (5 szt.)

2.3.1.1.2. Zlecenie i emisja audycji radiowych (5 szt.)

2.3.1.1.3. rezultat: zarchiwizowany zapis 5-audycji w formacie mp3

2.3.1.2. Kampania promująca efekty projektu (5 audycji)

2.3.1.2.1. Zlecenie i opracowanie treści audycji radiowych w ramach kampanii (5 szt.)

2.3.1.2.2. Zlecenie i emisja audycji radiowych (5 szt.)

2.3.1.2.3. rezultat: zarchiwizowany zapis 5-audycji w formacie mp3

2.3.2. Wydanie plakatów (2000 szt.)

2.3.2.1. Zlecenie i wykonanie projektu plakatu

2.3.2.2. Przekazanie do drukarni i wydruk plakatów

2.3.2.3. Rozesłanie plakatów do parafii i instytucji kościelnych

2.3.2.4. rezultat: lista dystrybucji plakatów potwierdzona pieczątkami / listy polecone

2.4. Wydanie 300 szt. Podręcznika Ekonomii Społecznej (CD-ROM, segragator)

2.4.1. Zlecenie i wykonanie opracowania materiałów merytorycznych do Manuala

2.4.2. Zlecenie oraz przygotowanie i tłoczenie CD

2.4.3. Zlecenie opracowania graficznego i wydruk manuala

2.4.4. Rozesłanie manuala do uczestników projektu / rozdanie w czasie spotkania

2.4.5. rezultat: lista odbioru manuala podpisana przez 200 uczestników

3. Zadanie 5: Zarządzanie projektem

3.1. Zespół Zarządzający

3.2. Koszty ogólne

3.3. Zebranie ofert i dokonanie zakupów zgodnie z PZP

3.3.1. Zakup sprzętu elektronicznego (cross-financing)

3.3.2. Zakup mebli i wyposażenia (cross-financing)

3.3.3. Zakup materiałów promocyjnych

3.3.4. Zakup materiałów biurowych

3.3.5. Zakup tablic moderacyjnych (cross-financing)

3.4. Audyt projektu

3.5. Zabezpieczenie projektu - weksel

4. Zadanie 1: Szkoła Projektów Ekonomii Społecznej

4.1. Etap 1 - Szkoła Pisania Projektów - stworzenie i wdrożenie modelu zarządzania projektami ES

4.1.1. Stworzenie grupy roboczej

4.1.1.1. wysłanie zaproszeń do przedstawicieli 20 NGO (udział w grupie roboczej) z wzorem deklaracji członków

4.1.1.2. rezultat: lista członków zespołu roboczego z podpisanymi deklaracjami 20 uczestników NGO i 5 konsultantów

4.1.2. Opracowanie modelu zarządzania projektem

4.1.2.1. Podpisanie umowy na wykonanie ekspertyzy dla założeń do opracowania modelu zarządzania projektami

4.1.2.2. Wykonanie ekspertyzy dla założeń do opracowania modelu zarządzania projektami

4.1.2.3. rezultat: Założenia dla "Modelu zarządzania projektem EFS przez instytucje kościelne" (materiał do szkoleń)

4.1.2.4. Podpisanie umowy na wykonanie doradztwa/aktualizacji założeń do opracowania modelu zarządzania projektami

4.1.2.5. Wykonanie aktualizacji założeń dla modelu zarządzania projektami

4.1.2.6. rezultat: Raport "Model zarządzania projektem EFS przez instytucje kościelne"

4.2. Etap 2 - Szkoła Pisania Projektów - szkolenia

4.2.1. Grupa SPS.1. - pełny cykl szkoleniowy

4.2.1.1. Szkolenie 5-dniowe (20 os.): przygotowanie projektu

4.2.1.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia

4.2.1.1.2. Wynajęcie sali

4.2.1.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

4.2.1.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

4.2.1.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

4.2.1.2. Warsztaty 2-dniowe (20 os. - bez noclegu): zarządzanie projektem

4.2.1.2.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie warsztatu

4.2.1.2.2. Wynajęcie sali

4.2.1.2.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

4.2.1.2.4. Zapewnienie cateringu

4.2.1.2.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

4.2.2. Grupa SPS.2. - pełny cykl szkoleniowy

4.2.2.1. Szkolenie 5-dniowe (20 os.): przygotowanie projektu

4.2.2.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia

4.2.2.1.2. Wynajęcie sali

4.2.2.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

4.2.2.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

4.2.2.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

4.2.2.2. Warsztaty 2-dniowe (20 os. - bez noclegu): zarządzanie projektem

4.2.2.2.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie warsztatu

4.2.2.2.2. Wynajęcie sali

4.2.2.2.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

4.2.2.2.4. Zapewnienie cateringu

4.2.2.2.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

4.2.3. Grupa SPS.3. - pełny cykl szkoleniowy

4.2.3.1. Szkolenie 5-dniowe (20 os.): przygotowanie projektu

4.2.3.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia

4.2.3.1.2. Wynajęcie sali

4.2.3.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

4.2.3.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

4.2.3.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

4.2.3.2. Warsztaty 2-dniowe (20 os. - bez noclegu): zarządzanie projektem

4.2.3.2.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie warsztatu

4.2.3.2.2. Wynajęcie sali

4.2.3.2.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

4.2.3.2.4. Zapewnienie cateringu

4.2.3.2.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

4.2.4. Grupa SPS.4. - pełny cykl szkoleniowy

4.2.4.1. Szkolenie 5-dniowe (20 os.): przygotowanie projektu

4.2.4.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia

4.2.4.1.2. Wynajęcie sali

4.2.4.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

4.2.4.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

4.2.4.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

4.2.4.2. Warsztaty 2-dniowe (20 os. - bez noclegu): zarządzanie projektem

4.2.4.2.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie warsztatu

4.2.4.2.2. Wynajęcie sali

4.2.4.2.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

4.2.4.2.4. Zapewnienie cateringu

4.2.4.2.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

4.2.5. Grupa SPS.5. - pełny cykl szkoleniowy

4.2.5.1. Szkolenie 5-dniowe (20 os.): przygotowanie projektu

4.2.5.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia

4.2.5.1.2. Wynajęcie sali

4.2.5.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

4.2.5.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

4.2.5.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

4.2.5.2. Warsztaty 2-dniowe (20 os. - bez noclegu): zarządzanie projektem

4.2.5.2.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie warsztatu

4.2.5.2.2. Wynajęcie sali

4.2.5.2.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

4.2.5.2.4. Zapewnienie cateringu

4.2.5.2.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

4.3. Etap 3 - Stworzenie i funkcjonowanie CES

4.3.1. Stworzenie Zespołu Grantowego CES

4.3.1.1. rezultat: podpisane umowy z członkami Zespołu Grantowego CES na okres: 2008-11-01 do 2009-06-30

4.3.2. Funkcjonowanie Zespołu Grantowego CES

4.3.2.1. udzielanie porad i doradztwa przy pisaniu projektów

4.3.2.2. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady)

4.3.2.2.1. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 1

4.3.2.2.2. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 2

4.3.2.2.3. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 3

4.3.2.2.4. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 4

4.3.2.2.5. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 5

4.3.2.2.6. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 6

4.3.2.2.7. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 7

4.3.2.2.8. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 8

4.3.2.2.9. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 9

4.3.2.2.10. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 10

4.3.2.2.11. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 11

4.3.2.2.12. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 12

4.3.2.2.13. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 13

4.3.2.2.14. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 14

4.3.2.2.15. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 15

4.3.2.2.16. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 16

4.3.2.2.17. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 17

4.3.2.2.18. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 18

4.3.2.2.19. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 19

4.3.2.2.20. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 20

4.3.2.2.21. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 21

4.3.2.2.22. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 22

4.3.2.2.23. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 23

4.3.2.2.24. rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 24

4.4. Etap 4 - Realizacja doradztwa on line w ramach CES (200 godz.)

4.4.1. Prowadzenie doradztwa on-line

4.4.2. rezultat: statystyki systemu CRM

4.4.2.1. rezultat: statystyki systemu CRM 1

4.4.2.2. rezultat: statystyki systemu CRM 2

4.4.2.3. rezultat: statystyki systemu CRM 3

4.4.2.4. rezultat: statystyki systemu CRM 4

4.4.2.5. rezultat: statystyki systemu CRM 5

4.4.2.6. rezultat: statystyki systemu CRM 6

4.4.2.7. rezultat: statystyki systemu CRM 7

4.4.2.8. rezultat: statystyki systemu CRM 8

4.4.2.9. rezultat: statystyki systemu CRM 9

4.4.2.10. rezultat: statystyki systemu CRM 10

4.4.2.11. rezultat: statystyki systemu CRM 11

4.4.2.12. rezultat: statystyki systemu CRM 12

4.4.2.13. rezultat: statystyki systemu CRM 13

4.4.2.14. rezultat: statystyki systemu CRM 14

4.4.2.15. rezultat: statystyki systemu CRM 15

4.4.2.16. rezultat: statystyki systemu CRM 16

4.4.2.17. rezultat: statystyki systemu CRM 17

4.4.2.18. rezultat: statystyki systemu CRM 18

4.4.2.19. rezultat: statystyki systemu CRM 19

4.4.2.20. rezultat: statystyki systemu CRM 20

4.4.2.21. rezultat: statystyki systemu CRM 21

4.4.2.22. rezultat: statystyki systemu CRM 22

4.4.2.23. rezultat: statystyki systemu CRM 23

4.4.2.24. rezultat: statystyki systemu CRM 24

5. Zadanie 2: Edukacja

5.1. Grupa ES.1. - szkolenie i wyjazd studyjny

5.1.1. Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne

5.1.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

5.1.1.2. Wynajęcie sali

5.1.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

5.1.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

5.1.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

5.1.2. Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny

5.1.2.1. Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego

5.1.2.2. rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

5.2. Grupa ES.2. - szkolenie i wyjazd studyjny

5.2.1. Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne

5.2.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

5.2.1.2. Wynajęcie sali

5.2.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

5.2.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

5.2.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

5.2.2. Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny

5.2.2.1. Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego

5.2.2.2. rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

5.3. Grupa ES.3. - szkolenie i wyjazd studyjny

5.3.1. Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne

5.3.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

5.3.1.2. Wynajęcie sali

5.3.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

5.3.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

5.3.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

5.3.2. Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny

5.3.2.1. Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego

5.3.2.2. rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

5.4. Grupa ES.4. - szkolenie i wyjazd studyjny

5.4.1. Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne

5.4.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

5.4.1.2. Wynajęcie sali

5.4.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

5.4.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

5.4.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

5.4.2. Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny

5.4.2.1. Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego

5.4.2.2. rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

5.5. Grupa ES.5. - szkolenie i wyjazd studyjny

5.5.1. Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne

5.5.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

5.5.1.2. Wynajęcie sali

5.5.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

5.5.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

5.5.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

5.5.2. Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny

5.5.2.1. Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego

5.5.2.2. rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

5.6. Grupa ES.6. - szkolenie i wyjazd studyjny

5.6.1. Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne

5.6.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

5.6.1.2. Wynajęcie sali

5.6.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

5.6.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

5.6.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

5.6.2. Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny

5.6.2.1. Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego

5.6.2.2. rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

5.7. Grupa ES.7. - szkolenie i wyjazd studyjny

5.7.1. Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne

5.7.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

5.7.1.2. Wynajęcie sali

5.7.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

5.7.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

5.7.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

5.7.2. Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny

5.7.2.1. Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego

5.7.2.2. rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

5.8. Grupa ES.8. - szkolenie i wyjazd studyjny

5.8.1. Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne

5.8.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

5.8.1.2. Wynajęcie sali

5.8.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

5.8.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

5.8.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

5.8.2. Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny

5.8.2.1. Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego

5.8.2.2. rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

5.9. Grupa ES.9. - szkolenie i wyjazd studyjny

5.9.1. Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne

5.9.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

5.9.1.2. Wynajęcie sali

5.9.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

5.9.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

5.9.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

5.9.2. Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny

5.9.2.1. Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego

5.9.2.2. rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

5.10. Grupa ES.10. - szkolenie i wyjazd studyjny

5.10.1. Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne

5.10.1.1. Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

5.10.1.2. Wynajęcie sali

5.10.1.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

5.10.1.4. Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników

5.10.1.5. rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

5.10.2. Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny

5.10.2.1. Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego

5.10.2.2. rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)