Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej by Mind Map: Diecezjalne Centrum
Ekonomii Społecznej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej

Zadanie 1: Szkoła Projektów Ekonomii Społecznej

Etap 1 - Szkoła Pisania Projektów - stworzenie i wdrożenie modelu zarządzania projektami ES

Stworzenie grupy roboczej, wysłanie zaproszeń do przedstawicieli 20 NGO (udział w grupie roboczej) z wzorem deklaracji członków, rezultat: lista członków zespołu roboczego z podpisanymi deklaracjami 20 uczestników NGO i 5 konsultantów

Opracowanie modelu zarządzania projektem, Podpisanie umowy na wykonanie ekspertyzy dla założeń do opracowania modelu zarządzania projektami, Wykonanie ekspertyzy dla założeń do opracowania modelu zarządzania projektami, rezultat: Założenia dla "Modelu zarządzania projektem EFS przez instytucje kościelne" (materiał do szkoleń), Podpisanie umowy na wykonanie doradztwa/aktualizacji założeń do opracowania modelu zarządzania projektami, Wykonanie aktualizacji założeń dla modelu zarządzania projektami, rezultat: Raport "Model zarządzania projektem EFS przez instytucje kościelne"

Etap 2 - Szkoła Pisania Projektów - szkolenia

Grupa SPS.1. - pełny cykl szkoleniowy, Szkolenie 5-dniowe (20 os.): przygotowanie projektu, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia, Warsztaty 2-dniowe (20 os. - bez noclegu): zarządzanie projektem, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie warsztatu, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie cateringu, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Grupa SPS.2. - pełny cykl szkoleniowy, Szkolenie 5-dniowe (20 os.): przygotowanie projektu, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia, Warsztaty 2-dniowe (20 os. - bez noclegu): zarządzanie projektem, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie warsztatu, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie cateringu, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Grupa SPS.3. - pełny cykl szkoleniowy, Szkolenie 5-dniowe (20 os.): przygotowanie projektu, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia, Warsztaty 2-dniowe (20 os. - bez noclegu): zarządzanie projektem, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie warsztatu, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie cateringu, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Grupa SPS.4. - pełny cykl szkoleniowy, Szkolenie 5-dniowe (20 os.): przygotowanie projektu, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia, Warsztaty 2-dniowe (20 os. - bez noclegu): zarządzanie projektem, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie warsztatu, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie cateringu, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Grupa SPS.5. - pełny cykl szkoleniowy, Szkolenie 5-dniowe (20 os.): przygotowanie projektu, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia, Warsztaty 2-dniowe (20 os. - bez noclegu): zarządzanie projektem, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie warsztatu, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie cateringu, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Etap 3 - Stworzenie i funkcjonowanie CES

Stworzenie Zespołu Grantowego CES, rezultat: podpisane umowy z członkami Zespołu Grantowego CES na okres: 2008-11-01 do 2009-06-30

Funkcjonowanie Zespołu Grantowego CES, udzielanie porad i doradztwa przy pisaniu projektów, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady), rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 1, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 2, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 3, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 4, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 5, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 6, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 7, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 8, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 9, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 10, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 11, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 12, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 13, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 14, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 15, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 16, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 17, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 18, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 19, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 20, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 21, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 22, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 23, rezultat: miesięczny time-sheet z listą udzielonych porad (nazwa instytucji, tytuł projektu, zakres porady) 24

Etap 4 - Realizacja doradztwa on line w ramach CES (200 godz.)

Prowadzenie doradztwa on-line

rezultat: statystyki systemu CRM, rezultat: statystyki systemu CRM 1, rezultat: statystyki systemu CRM 2, rezultat: statystyki systemu CRM 3, rezultat: statystyki systemu CRM 4, rezultat: statystyki systemu CRM 5, rezultat: statystyki systemu CRM 6, rezultat: statystyki systemu CRM 7, rezultat: statystyki systemu CRM 8, rezultat: statystyki systemu CRM 9, rezultat: statystyki systemu CRM 10, rezultat: statystyki systemu CRM 11, rezultat: statystyki systemu CRM 12, rezultat: statystyki systemu CRM 13, rezultat: statystyki systemu CRM 14, rezultat: statystyki systemu CRM 15, rezultat: statystyki systemu CRM 16, rezultat: statystyki systemu CRM 17, rezultat: statystyki systemu CRM 18, rezultat: statystyki systemu CRM 19, rezultat: statystyki systemu CRM 20, rezultat: statystyki systemu CRM 21, rezultat: statystyki systemu CRM 22, rezultat: statystyki systemu CRM 23, rezultat: statystyki systemu CRM 24

Zadanie 2: Edukacja

Grupa ES.1. - szkolenie i wyjazd studyjny

Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny, Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego, rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

Grupa ES.2. - szkolenie i wyjazd studyjny

Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny, Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego, rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

Grupa ES.3. - szkolenie i wyjazd studyjny

Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny, Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego, rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

Grupa ES.4. - szkolenie i wyjazd studyjny

Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny, Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego, rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

Grupa ES.5. - szkolenie i wyjazd studyjny

Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny, Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego, rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

Grupa ES.6. - szkolenie i wyjazd studyjny

Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny, Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego, rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

Grupa ES.7. - szkolenie i wyjazd studyjny

Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny, Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego, rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

Grupa ES.8. - szkolenie i wyjazd studyjny

Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny, Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego, rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

Grupa ES.9. - szkolenie i wyjazd studyjny

Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny, Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego, rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

Grupa ES.10. - szkolenie i wyjazd studyjny

Szkolenie 10-dniowe (20 os.): Ekonomia społeczna - szkolenia specjalistyczne, Podpisanie umowy z trenerem i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, Wynajęcie sali, Przygotowanie materiałów szkoleniowych, Zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników, rezultat: lista obecności podpisana przez 20 uczestników, lista wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

Wyjazd 3-dniowy (20 os.): Ekonomia społeczna - wyjazd studyjny, Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego, rezultat: raport z wyjazdu (program wyjazdu potwierdzony w miejscach pobytu, i lista obecności podpisana przez 20 uczestników)

Zadanie 3: Animacja lokalna i doradztwo

Zbudowanie 8 partnerstw lokalnych

Podpisanie umów z animatorami lokalnymi i koordynacja działań

rezultat: 8 podpisanych umów/listów intencyjnych partnerstwa lokalnego

Grupa COACH.1 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Grupa COACH.2 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Grupa COACH.3 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Grupa COACH.4 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Grupa COACH.5 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Grupa COACH.6 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Grupa COACH.7 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Grupa COACH.8 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Coaching: blok organizacyjny 5-dniowy (5-15 os. bez noclagów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok organizacyjny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Coaching: blok specjalistyczny 5-dniowy (5-15 os. bez noclegów), Podpisanie umów z coach'em i realizacja couchingu (blok specjalistyczny), Wynajęcie sali, rezultat: karta doradztwa podpisana przez 5-15 uczestników

Zadanie 4: Informacja i promocja

Warsztaty informacyjne (brak kosztów)

Organizacja spotkania z ROPS - wymiana doświadczeń

rezultat: Notatka informacyjna

Budowa i utrzymanie platformy internetowej

Zlecenie wg specyfikacji i budowa portalu (narzędzia i grafika)

Zarządzanie treścią i administracja merytoryczna portalem internetowym

Zarządzanie techniczne portalem

Zakup domeny i usługi hostingowe

Zlecenie i wykonanie usługi pozycjonowanie portalu (SEO)

Zlecenie kampanii reklam kontekstowych typu ADWORDS (regionalizowana dla słów kluczowych np. Ekonomia Społeczna, PES itp)

rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc), rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 1, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 2, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 3, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 4, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 5, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 6, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 7, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 8, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 9, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 10, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 11, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 12, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 13, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 14, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 15, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 16, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 17, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 18, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 19, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 20, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 21, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 22, rezultat: statystyki serwera (700 wejść / miesiąc) 23

Kampania informacyjna

Emisja 30-min. audycji radiowych (10 szt.), Kampania inaugurująca projekt (5 audycji), Zlecenie i opracowanie treści audycji radiowych w ramach kampanii (5 szt.), Zlecenie i emisja audycji radiowych (5 szt.), rezultat: zarchiwizowany zapis 5-audycji w formacie mp3, Kampania promująca efekty projektu (5 audycji), Zlecenie i opracowanie treści audycji radiowych w ramach kampanii (5 szt.), Zlecenie i emisja audycji radiowych (5 szt.), rezultat: zarchiwizowany zapis 5-audycji w formacie mp3

Wydanie plakatów (2000 szt.), Zlecenie i wykonanie projektu plakatu, Przekazanie do drukarni i wydruk plakatów, Rozesłanie plakatów do parafii i instytucji kościelnych, rezultat: lista dystrybucji plakatów potwierdzona pieczątkami / listy polecone

Wydanie 300 szt. Podręcznika Ekonomii Społecznej (CD-ROM, segragator)

Zlecenie i wykonanie opracowania materiałów merytorycznych do Manuala

Zlecenie oraz przygotowanie i tłoczenie CD

Zlecenie opracowania graficznego i wydruk manuala

Rozesłanie manuala do uczestników projektu / rozdanie w czasie spotkania

rezultat: lista odbioru manuala podpisana przez 200 uczestników

Zadanie 5: Zarządzanie projektem

Zespół Zarządzający

Koszty ogólne

Zebranie ofert i dokonanie zakupów zgodnie z PZP

Zakup sprzętu elektronicznego (cross-financing)

Zakup mebli i wyposażenia (cross-financing)

Zakup materiałów promocyjnych

Zakup materiałów biurowych

Zakup tablic moderacyjnych (cross-financing)

Audyt projektu

Zabezpieczenie projektu - weksel