Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Skuteczność szkoleń e-learningowych na przykładzie szkolenia w Banku BPH S.A. by Mind Map: Skuteczność szkoleń e-learningowych
na przykładzie szkolenia w Banku BPH
S.A.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Skuteczność szkoleń e-learningowych na przykładzie szkolenia w Banku BPH S.A.

Rozdział I

1.1 E-learning

1.2 Krótka Historia e-learningu

1.3 Aspekty pedagogiczne szkoleń e-learningowych

1.4 Aspekty psychologiczne szkoleń e-learningowych.

1.5 Formy, wady i zalety kształcenia typu e-learning

1.6 Systemy do zarządzana szkoleniami

1.7 Modele kształcenia medialnego

1.8 Bank BPH

1.9 E-learning w Banku BPH

Rozdział II

2.1 Uzasdnienie wyboru tematu i cele badań

2.2 Problemy badawcze

2.3 Hipotezy badawcze

2.4 Zmienne i wskaźniki

2.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.6 Charakterystyka badanej próby, terenu i organizacji badań

Rozdział III

3.1 Analiza przeprowadzonego badania

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy

Spis tablic

Wstęp