Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Skuteczność szkoleń e-learningowych na przykładzie szkolenia w Banku BPH S.A. by Mind Map: Skuteczność szkoleń e-learningowych na przykładzie szkolenia w Banku BPH S.A.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Skuteczność szkoleń e-learningowych na przykładzie szkolenia w Banku BPH S.A.

Rozdział I

1.1 E-learning

1.2 Krótka Historia e-learningu

1.3 Aspekty pedagogiczne szkoleń e-learningowych

1.4 Aspekty psychologiczne szkoleń e-learningowych.

1.5 Formy, wady i zalety kształcenia typu e-learning

1.6 Systemy do zarządzana szkoleniami

1.7 Modele kształcenia medialnego

1.8 Bank BPH

1.9 E-learning w Banku BPH

Rozdział II

2.1 Uzasdnienie wyboru tematu i cele badań

2.2 Problemy badawcze

2.3 Hipotezy badawcze

2.4 Zmienne i wskaźniki

2.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.6 Charakterystyka badanej próby, terenu i organizacji badań

Rozdział III

3.1 Analiza przeprowadzonego badania

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy

Spis tablic

Wstęp