Skuteczność szkoleń e-learningowych na przykładzie szkolenia w Banku BPH S.A.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skuteczność szkoleń e-learningowych na przykładzie szkolenia w Banku BPH S.A. by Mind Map: Skuteczność szkoleń e-learningowych na przykładzie szkolenia w Banku BPH S.A.

1. Rozdział I

1.1. 1.1 E-learning

1.2. 1.2 Krótka Historia e-learningu

1.3. 1.3 Aspekty pedagogiczne szkoleń e-learningowych

1.4. 1.4 Aspekty psychologiczne szkoleń e-learningowych.

1.5. 1.5 Formy, wady i zalety kształcenia typu e-learning

1.6. 1.6 Systemy do zarządzana szkoleniami

1.7. 1.7 Modele kształcenia medialnego

1.8. 1.8 Bank BPH

1.9. 1.9 E-learning w Banku BPH

2. Rozdział II

2.1. 2.1 Uzasdnienie wyboru tematu i cele badań

2.2. 2.2 Problemy badawcze

2.3. 2.3 Hipotezy badawcze

2.4. 2.4 Zmienne i wskaźniki

2.5. 2.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.6. 2.6 Charakterystyka badanej próby, terenu i organizacji badań

3. Rozdział III

3.1. 3.1 Analiza przeprowadzonego badania

4. Zakończenie

5. Bibliografia

6. Aneksy

7. Spis tablic

8. Wstęp