Liberalisme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Liberalisme by Mind Map: Liberalisme

1. Aanzet

1.1. Verlichtingsideeën

2. Streefdoel

2.1. Algemeen

2.1.1. Afbouw irrationele structuren (ancien régime)

2.1.2. Vrijheid voor het individu

2.2. Sociaal

2.2.1. Vrijheid van meningsuiting

2.2.2. Vrijheid van vereniging

2.2.3. Godsdienstvrijheid

2.2.4. Eigendomsrecht

2.3. Politiek

2.3.1. Scheiding kerk en staat

2.3.2. Einde absolutisme

2.3.3. Constitutionele, parlementaire monarchie

2.3.4. Scheiding der machten

2.3.4.1. Doel: einde machtswillekeur

2.3.5. Volkssoevereiniteit

2.3.6. Cijnskiesrecht

2.4. Economie

2.4.1. Vrije initiatief

2.4.2. Vrije concurrentie