Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych. by Mind Map: Zastosowanie programów komputerowych
w terapii pedagogicznej dzieci
dyslektycznych.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych.

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

I Wykorzystanie komputera w terapii pedagogicznej

II Zjawisko dysleksji

III Prezentacja programów komputerowych pomocnych w nauczaniu dzieci

IV Metodologia badań własnych

VI Analiza wyników badań