Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych. by Mind Map: Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych.

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

I Wykorzystanie komputera w terapii pedagogicznej

II Zjawisko dysleksji

III Prezentacja programów komputerowych pomocnych w nauczaniu dzieci

IV Metodologia badań własnych

VI Analiza wyników badań