AVANERSUUP ATUARFIA

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AVANERSUUP ATUARFIA by Mind Map: AVANERSUUP ATUARFIA

1. SKOLEBESTYRELSEN

1.1. OVERORDNET STYRING

2. Afdelingsledere

2.1. opgaver

2.1.1. mødeleder

2.1.2. mødeplan for skoleåret

2.1.3. overordnet ledelse i afdeling i samarbejde med de tilhørende lærere

3. DAN

3.1. SAMARBEJDSUDVALG

3.1.1. arbejdsvilkår

3.1.2. skolens politik

3.1.3. ansættelser

3.1.4. økonomi

3.2. daglig drift

3.2.1. Skemalægning

3.2.2. Vikarplan

3.2.3. Økonomi

4. Funktioner

4.1. IT-ansvarlig

4.2. Tillidsrepræsentant

4.3. Bibliotekar

4.4. Fritidsleder

4.5. Mødeleder PR