ICT - 2012

Hoort bij de opleiding ICT-Coördinator SO-PO-VO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ICT - 2012 by Mind Map: ICT - 2012

1. Groep 4. - PO2. - Laura, Ilona

1.1. Doelen moeten SMART zijn

1.2. starten vanuit visie, eerst weten wat je wilt bereiken

1.3. overzichtelijk, kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit

1.4. Onderscheid in lange termijndoelen en korte termijndoelen

2. Groep 3. - PO1. - Koen, Maike, Ellen

2.1. Een heldere visie is heel belangrijk, daar vloeien automatisch de doelen uit.

2.2. Doelen moeten helder uitgewerkt zijn.

2.2.1. Kleine doelen

2.2.2. Doelen ook helder voor collega's

2.2.3. Goede scheiding korte en lange termijn doelen

2.3. Leren met of door middel van ICT.

3. ICT-beleidsplan

3.1. Groep 1. - VO - Henk, Matthijs, Boris

3.1.1. Positief leuke introductie plan vanuit schoolvisie schema's/kleuren/citaten/quote's/organigram standaard lettertype/huisstijl van de school houdbaarheid van het plan (team/ouders/leerlingen) conclusie's met korte- en langetermijndoelen plan in notendop filmpje/app van het plan kort en bondig voorkom te veel bijlagen wat is het nut van opsomming van techniek/financiële info? lever je plan in vanuit oogpunt van duurzaamheid (digitaal)

4. faciliteiten

5. Visie/beleid

6. veranderingsprocessen

7. Groep 2. - SO - Han,

8. Techniek/hardware

9. Kennis en vaardigheden