Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Winnicott by Mind Map: Winnicott
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Winnicott

Donald W. Winnicott. (1888-1971) Fokus på relationen mellem mor og barn og forholdets udvikling.

Objektrelationsteorien

Objektrelationsteorien skiller sig ud fra den klassiske psykoanalyse og egopsykologien. Menneskesyn: Mennesket er ikke styret af drifter og lyst men derimod søgen efter relationer. Der er ingen skarp grænse mellem jeget og omverdenen, der er derimod tale om et samspil. Derved får ydre objekter en meget væsentlig rolle for det enkelte individ.

Holding environment

Et miljø som indeholder; Psykisk og fysisk omsorg Stabilitet Tryghed Omsorgspersonen skal være i stand til at rumme barnets følelser - "containing"

The good enough mother

Omsorgspersonen skal dække barnets behov i et tilstrækkeligt omfang for at være "the good enough mother". Det er vigtigt at bide mærke i, at moderen ifølge Winnicott godt kan begå nogle fejl i forholdet til sit barn uden, det behøver at få fatale konsekvenser. Det er desuden kvaliteten af omsorgen, som er betydende.

Omnipotensfølelse

Barnets følelse af at være i centrum. Barnet har en forestilling om at være almægtig / omnipotent. Oplever sig som selvforsynende

Desillusioneringsproces

Omsorgspersonen skal gradvist konfrontere barnet med realiteterne - barnet opgiver følelsen af almagt og må indse at omsorgspersonen er et selvstændig individ. Barnet må tilpasse sig den ydre verden

Leg

Legen er et middel som gør overgangen fra den indre til den ydre verden nemmere. Legen gør det muligt for barnet at bearbejde dets følelser, ved bl.a. at lægge barnets egne følelser over i et objekt ("Den gamle bamse")

Det spaltede selv

Det spaltede selv er en konsekvens af en mislykket udvikling i relationen mellem omsorgspersonen og barnet. Hvis ikke omsorgspersonen lader barnet realisere sig selv, vil det påvirke barnets følelsesmæssige udvikling. Barnets faktiske intentioner og følelser kan blive undertrykt af forældrenes ønsker. Det vil i flere tilfælde bevirke, at barnet udvikler en facade. Barnet vil så være splittet mellem et "sandt selv" og "falsk selv." (= det spaltede selv)

Det sande selv

Det sande selv: Barnets reelle følelser og behov.

Det falske selv

Det falske selv: Barnet fortrænger sine ønsker og impulser. Barnet tilpasser sig forældrenes krav for at undgå tab af kærlighed.

Overgangsobjekt

Overgangsobjektet fungerer som en erstatning for omsorgspersonen. Objektet trøster og giver barnet tryghed.