kênh youtube dyl về thế giới thu nhỏ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kênh youtube dyl về thế giới thu nhỏ by Mind Map: kênh youtube dyl về thế giới thu nhỏ

1. nguồn thu chính

1.1. youtube view

1.2. tiktok shop, live

1.3. tham gia netword

2. các mặt hàng có thể bán

2.1. màu 3d

2.2. bút vẽ

2.3. tiểu cảnh tự làm

2.4. keo dán gỗ

3. nội dung chính làm về các mô hình thành phố thu nhỏ

4. kênh youtube

4.1. quay video, edit, up

5. tiktok

5.1. dùng nội dung youtube cắt ngắn để đăng

5.2. thêm các mặt hàng có thể bán

6. fanpage

6.1. dùng nội dung youtube để đăng

7. shopee

7.1. thêm các mặt hàng có thể bán