Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sociale Stratificatiegrgrgrgrgrgr = Verdeling van de samenleving in maatschappelijke lagen waartussen een verhouding van sociale ongelijkheid bestaat by Mind Map: Sociale Stratificatiegrgrgrgrgrgr = Verdeling van de samenleving in maatschappelijke lagen waartussen een verhouding van sociale ongelijkheid bestaat
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Sociale Stratificatiegrgrgrgrgrgr = Verdeling van de samenleving in maatschappelijke lagen waartussen een verhouding van sociale ongelijkheid bestaat

Theorie

KARL MARX : Positie bepaald door iemands verhouding tot productiemiddelen

MAX WEBER : Drie soorten binnen stratificatie economische sociaal-culturele politieke

FUNCTIONALISTEN : Stilzwijgende afspraak in de samenleving over de rangorde tussen mensen en groepen

Gevolgen van lage maatschappelijke positie

Levensverwachting laag opgeleiden

Lage politieke participatie

Minder volgen van nieuws

Minder sociale contacten : lage culturele participatie

Sociale mobiliteit = mogelijkheid om te stijgen om de maatschappelijke ladder

Intragenerationele

Intergenerationele

Theorie