Rozhovor

Collect, Process, Organize, Do and Review your tasks with this productive technique

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rozhovor by Mind Map: Rozhovor

1. Představení sebe a našeho produktu

1.1. Obecný popis Easyhire24

1.1.1. Výhody

1.1.2. Nevýhody

1.2. Hlavní obchodní příležitosti webové aplikace Easyhire24

2. Otázky

2.1. Můžeme Vás zahrnout do výzkumu?

2.1.1. Ano

2.1.1.1. Můžeme nahrávat rozhovor?

2.1.1.1.1. Ano

2.1.1.1.2. Ne

2.1.2. Ne

2.1.2.1. konec

2.1.2.2. Zkusit znovu přesvědčit