Spørgssmål

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Spørgssmål by Mind Map: Spørgssmål

1. Job fysisk

1.1. Hvad for et job har du?

1.2. Hvor mange forskellige typer jobs er der?

1.3. Hvor mange ansatte er der?

2. Uddannelse

2.1. Hvad for en uddannelse skal man have

2.2. Kan man tage en uddannelse her?

3. Friviligt

3.1. Hvordan foregår arbejdet mellem de frivilige?

3.2. Hvor mange arbejder frivilligt?

3.3. Er der noget for de gamle af aktiviteter?

4. Gamle

4.1. Hvor gammel er plejehjemmet?

4.2. Hvordan har du det med beborene

5. Beliggenhed

5.1. Hvorfor valgte I at det skulle ligge i V. åby?

6. Job, psysisk

6.1. Hvordan har du det med dette job?

6.2. Hvilke dele af jobbet kan du lide?

6.3. Hvordan er dine kollegaer?

6.4. Er det grænse overskredne?

6.5. Er det hårdt når der er nogle der dør?

6.6. Er der noget du ikke kan lide når der er nogle der dør?