Сучасна музика

Photo
V V

Композиційні принципи та техніки в музиці ХХ століть

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасна музика by Mind Map: Сучасна музика

1. Змістовий модуль. ХХ століття: нова концепція музичного звучання

1.1. Тема. 1. Стильові пошуки у західноєвропейській музичній культурі першої половини XX століття

1.1.1. Практична робота № 1: Стильові пошуки у західноєвропейській музичній культурі першої половини XX століття

1.1.2. Тема № 1: Стильові пошуки у західноєвропейській музичній культурі першої половини XX століття

1.1.2.1. 1. Стан західноєвропейської музичної культури кінця ХІХ — початку ХХ століття.

1.1.2.2. 2. Чинники, що обумовили кризу західноєвропейської музичної культури на рубежі ХІХ — ХХ століття

1.1.2.3. 3. Художня ситуація межі століть

1.1.2.4. 4. Музична хронологія ХХ століття

1.1.3. Самостійна робота. Тест до самостійної роботи

1.2. Тема 2. Розширено-тональна і модальна техніки композиції у музиці ХХ століття

1.2.1. Практична робота № 2: Розширено-тональна і модальна техніки композиції у музиці ХХ століття

1.2.2. Тема № 2. Розширено-тональна і модальна техніки композиції у музиці ХХ століття

1.2.2.1. Розширено-тональна техніка

1.2.2.2. Модальна техніка

1.2.2.3. Нові можливості й принципи, відкриті у розширено-тональній та модальній техніці. Нова концепція акорду

1.2.2.4. Нові лади

1.2.2.5. Нова ритміка

1.2.2.6. Складні форми тональної й модальної техніки

1.2.3. Самостійна робота. Тест до самостійної роботи

1.3. Тема 3. Атональна та серійна техніки композиції

1.3.1. Практична робота № 3: Атональна та серійна техніки композиції

1.3.2. Тема № 3. Атональна та серійна техніки композиції

1.3.2.1. Атональна й атематична музика

1.3.2.2. Техніка тропів Йозефа Маттіаса Хауера

1.3.2.3. Творча особистість Арнольда Шенберга

1.3.2.4. Додекафонна техніка композиції

1.3.3. Самостійна робота. Тест до самостійної роботи

1.4. Тема 4. Творчі втілення додекафонної техніки. Серіалізм

1.4.1. Практична робота № 4: Проаналізувати твір

1.4.2. Тема № 4. Творчі втілення додекафонної техніки. Серіалізм

1.4.2.1. Створення музичного твору на основі дванадцятитонової серії

1.4.2.2. Серіалізм

1.4.3. Самостійна робота. Тест до самостійної роботи

1.5. Тема 5. Алеаторика й сонористика: сутність, види

1.5.1. Практична робота № 5: Створити твір

1.5.2. Тема № 5. Алеаторика й сонористика: сутність, види

1.5.2.1. Алеаторика: історія виникнення

1.5.2.2. Види алеаторики

1.5.2.3. Вид 1: матеріал мобільний — форма стабільна

1.5.2.4. Вид 2: матеріал стабільний — форма мобільна

1.5.2.5. Вид 3: матеріал мобільний — форма мобільна

1.5.2.6. Сонористика

1.5.3. Самостійна робота. Тест до самостійної роботи

1.6. Тема 6. Мінімалізм: поняття, постаті, підходи

1.6.1. Практична робота № 6: Мінімалізм: поняття, постаті, підходи

1.6.2. Тема № 6. Мінімалізм: поняття, постаті, підходи

1.6.2.1. Мінімалізм: передумови виникнення

1.6.2.2. Мінімалізм: термінологія

1.6.2.3. Філософія мінімалізму, принципи слухання

1.6.2.4. Постаті, етапи становлення мінімалістичної музики

1.6.2.5. Техніки мінімалізму: Репетитивні канони, Террі Райлі, In C

1.6.2.6. Техніки мінімалізму: Фазове зрушення, Стів Райх

1.6.2.7. Техніки мінімалізму: Аддітивний процес, Філіп Гласс

1.6.3. Самостійна робота. Тест до самостійної роботи

1.7. Тема 7. Полістилістика: сутність, історія, постаті, прийоми

1.7.1. Практична робота № 7: Аналіз полістилістичного твору

1.7.2. Тема № 7. Полістилістика: сутність, історія, постаті, прийоми

1.7.2.1. Полістилістика: визначення, передумови виникнення

1.7.2.2. Історія полістилістики

1.7.2.3. Типологія. Прийоми і засоби полістилістики

1.7.3. Самостійна робота. Тест до самостійної роботи

2. МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

2.1. Тест

3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

3.1. Реферат на обрану тему