Sygepleje til ældre kvinde på plejehjem

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sygepleje til ældre kvinde på plejehjem by Mind Map: Sygepleje til ældre kvinde på plejehjem

1. Integritet

1.1. Marit Kirkevolds artikel “Den gamles integritet”

1.1.1. Integritet kommer fra latin og betyder at være hel, komplet og uskadt.

1.1.1.1. Myra Levines ”conservation model for nursing”

1.1.1.1.1. integritets bevarende sygepleje og dens 4 principper

1.1.2. Kirkevold M. (2008). Den gamles integritet (kapittel 8). I Kirkevold, M., Ranhoff, A.H,

2. Relationen til pårørende

2.1. Oplevelsen af ensomhed: "...så kan tiden godt blive lang....men det er jo også begrænset, hvor meget tid de har (søster og niece)....".

2.1.1. Betydningen af nære og anerkendende relationer til pårørende - oplevelsen af at have værdi (Hauge og Kirkevold, 2012).

2.1.1.1. Sammenhængen mellem mestring og oplevelsen af håndterbar ensomhed kontra oplevelsen af pinefuld ensomhed (Hauge og Kirkevold, 2012).

2.1.2. Livsfænomen; livsindskrænkende eksistentielt fænomen (Delmar, 2013).

3. Relation til sundhedsprofessionelle

3.1. Hjælp fra de sundhedsprofessionelle: "....hun ikke altid får sagt eller spurgt om det hun vil, da hun ikke vil være til besvær."

3.1.1. Den sundhedsprofessionelle: - Har det professionelle syn på sygeplejen - Faglig viden - Erfaring - Forventninger til patienten og sig selv Er i magtpositionen Hører ofte under systemverden (Habermas, 1999; Scheel, 2015))

3.1.1.1. Vigtigt at vide at den magt man har, ubevidst eller bevidst i forskellige situationer, kan udmønte sig til lidelse for borgeren. Når lidelsen ender med at påvirke hele livssituationen, benævnes den livslidelse (Eriksson, 1995)

3.1.2. Relationen mellem den sundhedsprofessionelle og borgeren, ud fra den internationale sygeplejepraksis (Scheel, 2015)

3.1.2.1. Borgeren: - Behov for hjælp - Sårbarhed - Lidelse - Viden (eller mangle på samme) - Forventninger til sig selv, rollen som patient og til sygeplejersken. Har forståelse for systemverden (Habermas, 1999), og er lidt underdanig overfor denne. Derfor i den afmagten position (Scheel, 2015)

3.1.2.1.1. Åbenhed omkring situationen er vigtig, for at magt fordelingen bliver ligelig mellem parterne. En fælles forståelse for situationer er nødvendig, og det er muligt her at ændre systemverden til livsverden (Schell, 2015).

4. Funktionsevne

4.1. Funktionsnedsættelse: "Nogen gange løber urinen ved siden af kath., men jeg er meget taknemmelig for det alligevel".

4.1.1. Hvis ældre føler at de har haft et godt helbred, kræver det at de ikke føler sig begrænsede i at leve det liv, de har lyst til (Storm, 2013).

4.1.1.1. Det er vigtigt at den sundhedsprofessionelle vurderer den ældres funktionsevne, i forhold til styrke, balance og mobilitet, for at den ældre kan mestre sin dagligdag på den bedste måde. Ved at styrke den ældres mestringsevne af eget liv, styrkes deres egenomsorg som gør, at de får mulighed for bedre livskvalitet (Storm, 2013).