ORGANITZACIÓ OPERATIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ORGANITZACIÓ OPERATIU by Mind Map: ORGANITZACIÓ OPERATIU

1. PROCESSOS DE SUPORT ACCIÓ DOCENT

1.1. Avaluació

1.2. Programació acadèmica

1.3. Gestió de docents col·laboradors

1.4. Gestió d'accions formatives

2. ÀMBITS TRANSVERSALS

2.1. Comunicació

2.2. Planificació

2.3. Tecnologia

3. NECESSITATS INICI SEMESTRE

3.1. Materials

3.1.1. Paquets postals rebuts a casa

3.1.2. Material web publicat a l'aula

3.2. Docents

3.2.1. Consultors contractats (col·laboradors externs)

3.2.2. Consultors assignats a la seva aula amb accés actiu per a començar a comunicar-se amb el grup

3.2.3. Consultors informats i preparats

3.3. Estudiants

3.3.1. Estudiants matriculats

3.3.2. Estudiants assignats a les seves aules

3.3.3. Estudiants informats sobre el desenvolupament del semestre

3.4. Aules

3.4.1. Nombre de grups o aules per assignatura segons el que s'hagi pactat

3.4.2. Recursos d'aula actius segons especificacions de l'assignatura

3.4.3. Pla docent i calendari disponibles

4. EQUIP DE COORDINACIÓ I ACCIÓ DOCENT

4.1. Coordinadora

4.1.1. Responsables de Processos

4.1.2. Responsables de Àmbits Transversals

5. Les línies d'activitat de procés o d'intersecció entre dues o més processos