חשיבה

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
חשיבה by Mind Map: חשיבה

1. זיכרון לטווח ארוך

2. אסטרטגיות חשיבה

2.1. מטה קוגניציה

2.2. שינון

2.3. טיעון

3. מידע

3.1. מוחשי

3.2. חזותי

3.3. שמיעתי

3.4. טעם וריח

4. ידע

4.1. הבנה

4.1.1. למידה

4.1.2. הטמעה

4.2. ביצועי הבנה

4.2.1. הסבר

4.2.2. טיעון והצדקה

4.2.3. ייצוג הידע בדרך יצירתית

4.3. ידע מטה אסטרטגי

5. אדם , חברה וסביבה

5.1. האדם הינו יצור חי בעל יכולות קוגניטיביות מולדות ונרכשות באמצעות אינטראקציה עם עולמו

5.2. החברה היא גורם בעל השפעה רבה על תהליכי החשיבה של האדם הפרטי

5.3. הסביבה מהווה גורם בסיסי להתפתחות החשיבה אצל האדם מיום היוולדו.