PROCÉS DE GESTIÓ DOCENT

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PROCÉS DE GESTIÓ DOCENT by Mind Map: PROCÉS DE GESTIÓ DOCENT

1. Equip de coordinació i gestió docent

1.1. Carme Gomez cap de l'equip

1.2. Pilar Ros Gesió dels materials docents

1.3. Ramón Fort Gestió avaluació

1.4. Sílvia Casas gestió pla docent

1.5. Olga Martí gestió docent col·laboradors

1.6. Toni Julià pla docent

1.7. Carme Gomez estat del calendari

1.8. Francesc Tablas comunicació

1.9. Jaume Tomas aplicacions informàtiques

2. ESTAT FINAL DE LA GESTIÓ

2.1. MATERIAL

2.1.1. Paquets postals

2.1.2. Material web publicat

2.2. DOCENTS

2.2.1. Consultors contractats

2.2.2. Consultors assignats

2.2.3. Consultors informats i formats

2.3. ESTUDIANTS

2.3.1. Estudiants matriculats

2.3.2. Estudiants assignats

2.3.3. Estudiants informats

2.4. AULES

2.4.1. Grups i aules per assignatura

2.4.2. Recursos d'aula actius

2.4.3. Pla docent i calendari disponible

3. PROCÉS

3.1. Avaluació

3.1.1. SI:TANCAR EL CURS

3.1.2. NO:ESPERAR LES ÚLTIMES AVALUACIONS I TANCAR EL CURS

3.2. Material

3.2.1. Material postal

3.2.1.1. NO:SOLUCIONAR ELS PROBLEMES

3.2.1.1.1. Enviar més tard

3.2.1.1.2. Digitalitzar

3.2.1.2. SI

3.2.2. Material web publicat

3.3. Gestió col·laboradors docents

3.3.1. Selecció feta

3.3.1.1. SI

3.3.1.2. NO: ES CONTRACTEN NOUS COL·LABORADORS

3.3.2. Formació preparada

3.3.3. Informar als professors de novetats i canvis

3.4. Calendari

3.4.1. SI ÉS SEGEUIX

3.4.2. NO: CAL SOLUCIONAR ELS PROBLEMES

3.5. GESTIÓ ESTUDIANTS

3.5.1. MATRÍCULA

3.5.1.1. PROUS ESTUDIANTS SEGUEIX

3.5.1.2. POCS ESTUDIANTS

3.5.1.2.1. ASSIGNATURA BISEMESTRALITZADES

3.5.1.2.2. ASSINAGURES NO BISEMESTRALITZADES

3.5.2. INFORMACIÓ ALS ESTUDIANTS

3.5.3. ESTUDIANTS ASSIGNATS

3.6. GESTIÓ AULA

3.6.1. Aplicacions informatiques preparades per a la gestió i l'aula

3.6.2. Plans docents

3.6.2.1. .

3.6.3. Recursos a l'aula, tipus d'avaluació pendent

3.6.4. ESTUDIANTS ASSIGNATS

3.7. PLA DE COMUNICACIÓ

4. PROCESSOS DE SUPORT

4.1. Avaluació (garantir que el procés d'avaluació dels estudiants sigui el corrcete)

4.1.1. Schedule

4.1.2. Budget

4.2. Programació didàtica

4.2.1. KPI's

4.3. Gestió d'accions formatives

4.4. Gestió de docents col·laboradors