Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kultur by Mind Map: Kultur

1. Kultur forskelle

1.1. Lande

1.2. Religion

2. familie

2.1. forskellige kulture hjemmefra

3. Dansk kultur

3.1. "gamle dage"

3.2. historien

3.3. skikke

4. Skikke - vaner

5. Socialt

5.1. museum

5.2. gallerier

5.3. seværdigheder

5.4. særlige steder - kirker osv

6. Kulturen påvirker måden at leve på

6.1. mad

6.2. skikke

6.3. måden at opføre sig på