De industriële revolutie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De industriële revolutie by Mind Map: De industriële revolutie

1. Nieuwe landbouwtechnieken

1.1. drieslagstelsel

1.2. ''enclosure-movement''

2. Engeland

2.1. Gunstige omstandigheden

2.1.1. veel stromend water

2.1.2. steeds groter wordende steden

2.2. Grote arbeidskracht

2.2.1. veel kinderen

2.2.2. veel vrouwen

2.3. Veel grondstoffen beschikbaar

2.3.1. ijzererts

2.3.2. steenkool

3. Nieuwe technieken

3.1. Nieuwe industriëletechnieken

3.1.1. Stoommachines

3.1.2. water aangedreven machines

4. hoge bevolkingsgroei

4.1. Goede oogsten

4.1.1. nieuwe landbouwtechnieken

4.1.2. bijna alle mensen in de primaire sector

4.2. laag sterfte cijfer

4.2.1. meer voedsel beschikbaar

4.2.2. iets betere omstandigheden