Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Slaveri by Mind Map: Slaveri

1. Oldtiden

1.1. Nogle af de første slaver findes i oldtiden

1.2. Krigsfanger

1.3. I ægypten

2. Vikingetiden

2.1. Trælle

2.2. I Norden

2.3. Togter

3. Hvad er slaveri?

3.1. Et menneske der ikke kan bestemme over sig selv

3.2. tvunget til at arbejde, soldat, børnpasser,fornøje sin herrer osv.

3.3. De bliver tit købt at rige mænd

3.4. Krig

4. Grækenland og Rom

4.1. købe sig selv fri

4.2. Slave rank

4.3. gladiatior

4.4. Krigsfangere

5. Indianerne

5.1. trekantshandel

5.2. Danmark

6. USA

6.1. borgerkrig

6.2. Fri men ikke lige

6.3. trekantshandel

6.4. Mørke og indianerne

7. Morderne slaveri

7.1. 12,3 mio. slaver i idag. flest i asien

7.2. Lande