Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Slaveri by Mind Map: Slaveri

1. Syn på slaver

1.1. 1700 tallet

1.1.1. man synes at alle skulle være frie

1.2. 1800 tallet

1.2.1. man begyndte at afskaffe slaveri

1.3. 1900 tallet

1.3.1. der var stadig meget slaveri men i 1983 var det afskaffet alle steder

2. Hvad er slaveri?

2.1. tvunget arbejde

2.2. straf hvis arbejdet ikke er ordenligt

2.3. Dårlige forhold for slaven

3. Oldtiden

3.1. Startede tideligt

3.2. 3600 år f.v.t

3.3. det der idag er irak

4. Hvorfor slaveri

4.1. Krig

4.2. Gratis arbejde/billigt arbejde

5. Trælle

5.1. de levede i vikingetidem

5.2. de hjalp med i huset

5.3. Vikingerne hentede trællene på togter.

6. Slaveriret i USA

6.1. de havde slaver til at plukke bomuld

6.2. bomulden blev soglt til england

7. Trekantshandel

7.1. europerende sejlede med alkohol og geværer eller og byttede dem med slaver så sejlede de slaver til kolonierne og de solgte dem for sukker og tobak

8. De vest indiske øer

8.1. Hovedparten af befolkningen på De Dansk Vestindiske Øer bestod af slaver fra Vestafrika og deres efterkommere, som blev sejlet til øerne via trekantssejladsen

8.2. Prisen på slaverne på de vest indiske øer var ca 25 gevære for en ung stærk mand.

9. Romerriget

9.1. der var rigtig mange slaver i romerriget

9.2. nogle af dem leve godt i folks huse som hjælp for familien

9.3. der var også nogle som blev gladiator som Spartakus

9.4. Spartakus begik oprør sammen med en masse andre slaver men de tabte kampen.