Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

slaveri by Mind Map: slaveri
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

slaveri

oldtiden

mesopotamien

viser det første tegn på slaver

kun nogle få slaver

det var til husholdning

vikingetiden

trælle

fik dem på togter i europa

når en høvding var død. skulle en af trællekvinderene tage med ham i døden, blev brandt på et vikingeskib

fantes i danmark

hvad er slaveri

bestemmer ikke over sit eget liv

ejeren bestemmer

krig

når man er i krig kan man blive slave hvis man taber

især i afrika, derfor så man fanger fra afrika

fattigdom

har ikke råd til så meget, men kan købe sig selv fri

uafhængihederklæringen

alle skal have ret.

slaveri i grækenland og rom

arbejdede i miner

mange slaver døde i ung alder

gladatorer

spartakus, han begik oprør, sammen med 90.000 mænd og kvinder, og vandt man kampe over romerne, men en dag lykkes det rommeren at splitte hans stykker og han døde selv i kampen, 6000 af hans styrker blev korsfestet på vejen ind til rom

slaverri i sukkerplantager

forgik i vestindien nordamerika og sydamerika

europærene kom til og røvede guld og sølv og gjorde indianerne til slaver

slavehandel

sendte sortemænd fra afrika over atlandten

trekantshandel

eurpærende sejlede med alkohol, gevære og andet og byttede det til slaver og sejlede dem hen til deres koloniere hvor at de bagefter solgte dem for sukker eller tobak.

de danskvestindiske øer, danmark var også med i trekantshandel, mellem 66.00 til 88.000 slaver havde de, Christian 7 forbød slavehandel i 1792, i 1848 gik slaverne på de vestindiske øer oprær og danskerne måtte flygte, bagefter blev slaveriet stoppet på grund af det

slaveriet i USA

der var slaveplantager i det sydlige USA

de produceret for det meste bomuld

de sorte var stadig ikke lige

måtte ikke det samme som hvide, først i 1950 måtte de det samme efter en kamp med martin luther king i spidsen

borgerkrigen

Abraham Lincoln var præsident. i mod slaveri

620.000 blev dræbt

nord mod syd, nordstateren vandt en kamp i 1863 og samme tidspunkt blev der sendt en erklering om at slaverne i syd var frie., sydstaterne måtte give op i 1865 og hermed var slaveriet slut i USA

slaveri i morderne tid

forbudt i hele verden

stadig mange slaver, også børn, ca. 158 millioner, mange børn er slaver i kakaoplantager, iqbal tog kampen op mod børneslaveri, blev skudt i 1995, på grund af fattigdom

sexslaveri

mest kvinder og børn

i hele verden