ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ by Mind Map: ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

1. Контроль

1.1. 2 МКР

1.2. Екзамен

2. Самостійна робота

2.1. 6 самостійних робіт

2.2. ІНДЗ

2.3. 1 творча робота

3. Аудиторна робота

3.1. 8 лекцій

3.2. 8 семінарських занять

4. Опис курсу

5. Основні поняття

5.1. освіта

5.1.1. як ідея

5.1.1.1. цілі

5.1.1.2. цінності

5.1.1.3. ідеали

5.1.1.4. результати

5.1.2. як цінність

5.1.2.1. індицідуальна

5.1.2.2. суспільна

5.1.2.3. державна

5.1.2.4. цивілізаційна

5.1.3. як процес

5.1.3.1. навчання

5.1.3.2. виховання

5.1.3.3. розвиток

5.1.4. як результат

5.1.4.1. компетентності

5.1.4.1.1. розвивальна

5.1.4.1.2. мовленнєва

5.1.4.1.3. інформаційна

5.1.4.1.4. інформатична

5.1.4.1.5. наукова

5.1.4.1.6. загальнокультурна

5.1.4.1.7. міжособистісна

5.1.4.1.8. соціальна

5.1.4.1.9. громадянська

5.1.4.1.10. підприємницька

5.1.5. як система

5.1.5.1. дошкільна освіта

5.1.5.2. шкільна освіта

5.1.5.3. позашкільна освіта

5.1.5.4. професійно-технічна освіта

5.1.5.5. вища освіта

5.1.5.6. післядипломна освіта

5.1.6. як сфера

5.1.6.1. взаємодія

5.1.6.1.1. влада

5.1.6.1.2. наука

5.1.6.1.3. громадянське суспільство

5.1.6.1.4. культура

5.1.6.1.5. економіка

5.1.6.1.6. релігія

6. итмбь